Spesialtilbud til deg som medlem i KRN – støtte til kompetansebygging

KRN medlemsinfo, 2. april 2020

til våre medlemmer,

KRN ønsker å bidra med forståelse for hva det innebærer å være en bærekraftig virksomhet, der det er fokus på kvalitet og kvalitetskultur. Det vi tenker, gjør og sier påvirker omgivelsene.

Det er en pågående global kvalitetsforbedringsrevolusjon; et resultat av det konstante behovet for bedrifter og organisasjoner å lete etter nye måter å oppfylle sine mål og samtidig holde øye med økende kundekrav.

Den største konkurransefortrinnet du kan ha i dag, er evne til å levere konsistente og kostnadseffektive tjenester til kundene dine, raskere og billigere, som fremdeles oppfyller kravene om kostnadseffektiv drift.

Vi gjør det enkelt med nettbasert opplæring med fokus på struktur og kvalitetskultur, fokus på kvalitetskostnader og effektiv drift. Mange virksomheter opplever for tiden stor usikkerhet, og er det noe vi holder oss fast i nå så er det struktur og kultur.

Struktur i hverdagen er viktig både for oss som enkeltpersoner og for virksomheten, kulturen gjør at vi holder sammen og drar lasset sammen.

Kvalitet og Risiko Norge har det siste året utviklet et topp moderne, kosteffektivt og fleksibelt e-opplæringsprogram.Vårt mål er at hele organisasjonen, fra medarbeider til toppledelse skal være med på kvalitetsreisen og få innsyn og overblikk over faget Kvalitetsledelse (www.kvalitetsskolen.no).

Vi opplever nå stor interesse og etterspørsel etter vårt nye e-læringsprogram fra bedrifter som ønsker gode digitale kursopplegg for sine medarbeidere.  Programmene er ‘gull verdt’ for virksomheter som ønsker å tilby kompetansebygging. Kursene kan kjøpes enkeltvis og som totalpakke, og er et komplett nettbasert opplæringstilbud. Fungerer like godt på PC som nettbrett og telefon.

Kvalitetsskolen; nettkurs – e-Learning, se www.kvalitetsskolen.no eller KRN web www.qrn.no

  • Nettkurs 1:  Kvalitet – oversikt og innsikt (modulbasert)
  • Nettkurs 2: Ledelsessystem for å styre kvalitet – struktur (modulbasert)
  • Nettkurs 3: Kultur for kvalitet (modulbasert)

Vi minner også om myndighetenes ønske om å bidra for å løfte norsk næringsliv innen kompetansepåfyll, flere fylkeskommuner har lagt til rette for å søke midler fra Regionalforvaltning.no
BIO 2020 – Støtte til Bedriftsintern opplæring; Formålet med ordningen er økt kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet og i tillegg motvirke uheldige konsekvenser som følge av koronasituasjonen. – se søknadskjema og info her

 

For KRN medlemmer har vi satt ned til halv pris nå i denne sårbare tiden (april/mai).

Kontakt Annlaug for demo (aa@qrn.no), du kan få tilgang til en hel leksjon fra kurs 1 om ‘kvalitetskostnader’, samt informasjon om funksjonalitet og muligheter. Vi formidler også tilsvarende informasjon og får inntekter til foreningen for salg av Prosjektskolen.com

For KRN medlemmer har vi satt ned til halv pris nå i denne sårbare tiden, dvs alle tre kursene samlet for 4.950,- , for ikke-medlemmer NOK 6.000,- (fullpris 9.990,-)

Korte kurs, video- & modulbasert, kompakte leksjoner, komprimert læring, med teori og eksempler, suksess og fallgruver.

Ser frem til å høre fra deg, med vennlig hilsen oss i KRN admin