Svært godt gjennomført frokostmøte for Region Oslo med tema Endringsledelse og implementering hos Vann- og avløpsetaten Oslo kommune, tirsdag 3. mars 2020

 VAV Oslo kommuen av avdelingsdirektør for Virksomhetssstyring Jan Tobiassen  ga oss en kort innføring i VAV samfunnsoppgaver og utfordringer. 

Innspill og foredrag ved

ved

Vebjørn Brastad, Prosessdesigner og endringsleder Ullensaker kommune med foredrag

 “Endringsledelse og implementering” 

og ved

Aina Irene Sundve, Kvalitetssjef  VAV med foredrag 

“Endringsreisen mot et helhetlig og prosessbasert styringssystem”