Langsiktighet i kvalitetsfaget og «The infinite game»

Av Sidsel W. Storaas, 2020-02-12

Når en virksomhet blir startet opp er det en forventning om at virksomheten skal vedvare og vokse. Intensjonen for virksomheten er å være levedyktig i mange år fremover. De kundene som velger en  levedyktig virksomhet ønsker å kunne stole på produkter og tjenester, og virksomheten skal være en stabil arbeidsplass for de ansatte, samt ta behørig hensyn til samfunnet de er en del av. Vanligvis sier vi at man må ha relevante produkter og tjenster, til rett kvalitet og med en viss innovasjonsgrad. Ledelsen må ivareta sine ansatte, være villig til å kontinuerlig lære og forbedre seg og sikre et gjensidig godt forhold til alle sine stakeholdere – om det er eiere, kunder, partnere, leverandører eller andre interesserte parter. Sist, men ikke minst, må det være en stabil og god økonomi i virksomheten for å skape nok overskudd til å kunne investere i videre verdiskapning.

I boken «The infinite game» – eller «Uendelighetsspillet» skriver Simon Sinek om mye av det samme. Han setter dette opp mot ledere og virksomheter som har et «Finite mindset» eller «begrenset tankesett». I dette legger han et tankesett der lederne og eierne har et ensidig fokus på profitt og økonomi og har mål som å bli størst, best eller å vinne over konkurrentene. Når XXL jubler over at konkurrenten Gresvig-gruppen går konkurs, fordi de på den måten har «vunnet» viser de frem det Simon Sinek snakker om som et begrenset tankesett. De har muligens ikke forstått at en konkurs for en konkurrent vil skape muligheter for nye aktører i å kjøpe opp billige varelager og gjenåpne høyinntekts-butikker som i neste runde kan ta både kunder og markedsandeler fra XXL?

Simon Sinek sier at i uendelighetsspillet er det ingen faste regler, ingen faste spillere og ingen start eller slutt. Det er ikke som en fotballkamp der regler, spillere, tidsbruk og mål er fastlagt. Det går ikke an å «vinne» i forretningslivet. Spillet går ut på å holde seg i spill, være en aktør som deltar. Han slår hardt ned på Milton Friedman som i 1970 skrev en artikkel om at det eneste ansvaret man hadde i forretningslivet var å skape maksimal profitt til sine eiere. «The business of business is profitt» (Levitt 1958).

I kvalitetsfaget snakker vi om viktigheten av å ha visjon, misjon, policy og verdier og forstå selskapets kontekst. De fleste virksomheter med respekt for seg selv har dette nedskrevet ett eller annet sted. Det er vel og bra, men hvor viktige er disse ordene i den daglige driften, og enda mer – hvor viktige er det når virksomheten trues av disrupsjon, markedsendringer, politiske hendelser og andre hendelser utenfor virksomhetens kontroll? I et øyeblikks panikk, drevet av eiernes krav om hurtig avkastning eller å «redde» virksomheten eller å «vinne» en «kamp» eller å «slå konkurrentene» – vil man klare å stå i mot, holde fast på verdiene og formålet eller ender man med å ta beslutninger på tvers av disse? Eller ender man på en etisk glattis der man stadig brytes ned sett opp mot egen integritet og ærlighet?

Sinek snakker om å ha et verdig formål – «just cause» – som driver beslutningene. Om man virkelig har et verdig formål, samt et genuint ønske om å ta vare på folkene sine og samfunnet rundt seg, vil de fleste lykkes på sikt også med å skape et sunt overskudd. Og om den veien man er på vei på viser seg å være feil – er man da i stand til å være eksistensielt fleksibel nok til å finne nye måter å nå sitt verdige formål? Simon Sinek har mange gode eksempler i boken om virksomheter som både har lykkes i å være en del av uendelighetsspillet, og eksempler på de som har gått til grunne fordi de har spilt et begrenset spill. I steden for å finne seg en verdig rival ser man på andre aktører i samme marked som en fiende, i stedenfor å stå i mot kravstore eiere så velger man de enkle løsningene og fremfor å gjøre det rette vil man stadig skyves mot den etiske glattisen.

Her handler det om at lederne har mot til å lede. Det er mange eksempler på ledere som får så hatten passer pga beslutninger som kan virke dårlige fra for eksempel aksjemarkedets synsvinkel, men som på sikt viser seg å være de eneste rette. Vi kan enten vente til vi opplever en situasjon som snur hele livet på hodet, ryster oss inn i kjernen og utfordrer hele måten vi ser verden på, eller vi kan finne et verdig formål som inspirerer oss og som vi holder fast ved uansett, der vi finner medspillere og team-medlemmer som deler vår gjerning. Om vi i tillegg er i stand til å finne oss en verdig rival som minner oss om å kontinuerlig forbedre oss er vi på god vei.

Virkelig kvalitetsstyrte virksomheter spiller uendelighetsspillet. Hvilket spill er du i? Les boken og bli inspirert. Med et enkelt youtube-søk vil du finne mange klipp av Simon Sinek med små historier som også fortelles i boken.

Kilde:  https://www.amazon.com/The-Infinite-Game/dp/B07DKHFTB7

Sidsel W. Storaas, KRN Academy

Kommenter og del gjerne, også på  KRN LinkedIn nettverksgruppe

Kursleder Sidsel W. Storaas holder flere kurs i KRN Academy regi som omfatter både Lean og forbedringer, etablering og vedlikehold av prosessbasert styringssystem, og kurs innen forbedring og endringsledelse.

Forkunnskaper: Skaff deg innsikt i kvalitet og kvalitetsledelse ved å gjennomføre våre e-læringskurs i ro og mak – i ditt eget tempo – via www.kvalitetsskolen.no