Kvalitet og ledelse

Av Siri Mathiesen, kursleder KRN Academy

Mange som jobber med kvalitetsledelse opplever ofte at ledere og økonomer kanskje ikke helt har forstått hva kvalitetsledelse er. Mange tenker vel at kvalitetsleders oppgave er å håndtere og følge opp ledelsessystemet slik at virksomheten er ihht krav, ofte da ISO 9001. Dette må de håndtere uten noe særlig involvering av ledelsen selv. Og det er ofte en frustrerende situasjon for kvalitetsleder. Strategiske kvalitetsledere ser på rollen som en som assistere ledelsen med implementering av virksomhetens strategi, og bidrar med å få struktur og system på det.

Når ledelsen ikke involverer seg i ledelsessystemet/ styringssystemet så blir det ofte til at det etableres et system som ikke passer virksomheten. Det blir laget prosesser og prosedyrer for å ha et system å vise frem til kunder og myndighetene. De ansatte har lite forhold til det. Deres egne sjefer bryr seg lite om systemet, og det er stort sett bare kvalitetsleder som «maser» om at det skal brukes. Det blir frustrasjon på begge sider. De som blir mast på liker det dårlig, og kvalitetsleder som har fått oppgaven om å få implementert noe som få respekterer, er heller ikke fornøyd.

Strategiske kvalitetsledere er genuint opptatt av å bidra positivt til virksomhetens posisjon i markedet, og effektiviteten i produksjonen. Det er viktig at ressurser benyttes fornuftig. Det betyr at prosessene i virksomheten optimaliseres. Og det skal være lett å gjøre jobben riktig. Når virksomheten legger til rette med gode løsninger og rutiner og det er lett å jobbe riktig og effektivt, så er det gøy å stå på for virksomheten, og det gir resultater.

Mange som jobber med kvalitetsfaget ser frem til den dagen de samarbeider med toppledere, driftsledere og økonomer. Jeg er overbevist om at et slikt samarbeid vil gi en ny dimensjon til utvikling og styring av virksomheter, som vil styrke dens posisjon i markedet/samfunnet. Kvalitetsledelse er virksomhetsstyring, og ledere må ta styringen, og de som følger opp finansene vil kunne finne frem til nye kostnadseffektive løsninger i samarbeid kvalitetsleder.

Siri Mathiesen, KRN Academy

Kommenter og del gjerne, også på våre KRN LinkedIn nettverks- og diskusjonsgruppe

Møt oss på LinkedIn

KRN LinkedIn

foto: Shutterstock