Forbedringsledelse og endringsledelse – også som ‘blended learning’ kurs

Kurs A5.3;  Forbedring og endringsledelse

3 dags kurs, teori og øvelser/case

Forbedring og endringsledelse representerer to vidt forskjellige kompetanseområder.

Endringsledelse er basert på atferdsvitenskap og psykologi, og handler først og fremst om hvordan man skal takle de mellommenneskelige aspektene som oppstår fra endring.

Forbedringsledelse har sine røtter i kvalitetsledelse, problemløsning og prosessutvikling.

I første rekke henter vi kunnskapen fra områder som Lean og Six Sigma der analyse, målinger, inngående statistisk innsikt og dypgående kunnskap har vært rådende i nesten 100 år, hovedsakelig innen faget kvalitetsstyring. I praksis kreves begge kompetanseområdene. En forbedringsleder uten innsikt i endringsledelse kan være er like ødeleggende som en endringsleder uten solid kompetanse innen prosesstankegangen og metoder som LeanSixSigma. En endringsleder uten solid kompetanse i prosesstankegang kan gjøre stor skade ved å drive feil forandringer.

*****************

Kurset gir kunnskap om hvordan du kan lede forbedringsarbeid som sikrer at de tiltenkte endringene blir implementert.

Å lykkes med forbedringsarbeid handler i stor grad om å få folk til å forstå og skape en kvalitetskultur. Dette er ofte vanskelig, samtidig som verktøykassen i kvalitetsområdet historisk har inneholdt svært få verktøy for dette formålet. Dessverre mislykkes mange forbedringsprosjekter fordi de mangler eller undervurderer de mellommenneskelige og kulturelle aspektene.

Du kan ofte forutsi og forhindre problemer ved å ha innsikt i hvordan folk reagerer på endring. Det finnes en rekke teknikker og metoder som kan brukes fra dette perspektivet for å engasjere og overbevise mennesker samt for å unngå endringsmotstand og andre negative reaksjoner.

På dette kurset vil vi få innsikt og klarhet i de teoretiske modellene, trene på å håndtere motstand og diskutere kultur og kulturelle utfordringer.

Bedriftsinternt kurs?  Kurset formes stort sett av deltagerne og bedriftsinterne kurs kan være nyttig.

Sidsel Winther Storaas er kursleder. Hun har personlig erfaring der hun ledet et prosjektteam som i løpet av ett år forvandlet et prosedyrebasert system med flere tusen dokumenter og prosedyrer til et system med ca 300 prosesser, komplett for sikker drift av et olje- og gass-selskap.

Forhåndskunnskap e-lærings kurs 

info, priser og datoer for påmelding  kurs A5.3 Forbedring- og endringsledelse

Kurset tilbys som ‘blended learning’ med våre nettkurs, som påbygging.

Andre KRN Academy kurs i kategorien;

Ønsker du å bli prosessfacilitator og lede team som ønsker å etablere eller forbedre prosesser i et prosessbasert styringssystem ?

KRN tilbyr flere kurs som omfatter forbedring og prosessorientering, kurs som har vært svært godt mottatt som bedriftsinterne kursdager. se kurs under ‘forbedring og prosessledelse’

Ta kontakt om du har spørsmål om riktig kurs – kontakt oss på tlf 67 80 89 50