Hopp til verktøylinje

«Internrevisjon, metodikk og erfaringer»

15.februar 2020 – BV/aja

Resumé fra møtet: 

Med 12 deltagere gjennomførte KRN Vestfold møte på Sandefjords høyeste møterom hos Wood.

Tema interne kvalitetsrevisjoner ble ivaretatt med foredrag fra Tom Christian Leynse  fra Norsk Hydro og medlem i regionstyret. Foredraget la et godt grunnlag for videre diskusjoner og erfaringdeling.

Sidsel W. Storaas fulgte opp med innlegg med fokus på unødvendige kostnader. Her viste hun til egen leksjon om tema kvalitetskostnader på KRN nettkurs.

Bent Vigeland fra Nokas og regionstyret bidro med sitt «mantra»; å kjenne hele verdikjeden fra «a-å» slik at man enkelt kan følge forbedringstiltak, i tillegg til å korrigere ved behov.

Vi takker for godt oppmøte fra både gamle og nye medlemmer, og for at samtlige bidro til høyt faglig utbytte!

«Internrevisjon, metodikk og erfaringer»

Invitasjon, publisert 20. januar 2020

Vi plukker opp vitasjontråden fra siste møter hos Wood Group og Kongsberg Maritime, og ser frem til å invitere til videre gode diskusjoner og erfaringsoverføring om tema revisjoner.

Vertskap /kontaktperson Wood, Erik Fredheim

AGENDA torsdag 13. februar 2020

15:00 Velkommen til Wood.

  1. Velkommen og innledning v/ Erik Fredheim,  HSEQ Manager, Wood Group – linkedIn
  2. Internrevisjon, metodikk og erfaringer v/ Tom Christian Leynse, Quality & Risk Manager, Norsk Hydro ASA og KRN styremedlem Vestfold  – LinkedIn.
  3. Diskusjon om tema
  4. Vel hjem.

  Slutt 17:00

  Sted / link til kart; Wood Group Norway AS, Fokserødveien 12, 3241  Sandefjord

Bli med å legg planene for en aktiv 2020. Kom gjerne med innspill til tema for samlinger og bedriftsbesøk i regionen.

Målsetting for våre regioner er å skape en arena med fagsamlinger og bedriftsbesøk.  Vi ser et ønske om å arrangere nettverksmøter hvor vi får anledning til å treffe likesinnede, som vi kan dele faglige gleder og utfordringer sammen med.  

I tillegg til faglige innlegg og foredrag, ønsker vi å legge opp til en sosial arena hvor det også er rom for den mer uformelle samtalen.

Region Vestfold; v/regionsleder Bent Vigland, Kvalitetsansvarlig Nokas Systems/OMC Norge

Styremedlemmer;

 • Kjell Arne Håkonsen, Quality Assurance Manager, Wood Group
 • Helene Waage Dehli, Branningeniør hos Vestfold Interkommunale Brannvesen
 • Krister Lilleås, QA Manager, Kongsberg Maritime AS
 • Tom Christian Leynse, Quality & Risk Manager, Norsk Hydro ASA Projects, Oslo
 • Øystein Skavlebø, Senior HSE Advisor, TechnipFMC (ikke med på bildet)

 • Tidspunkt

  Torsdag 13. februar 2020,  15:00 – 17:00

  påmeldingsfrist 7. februar

 • Pris

  Ingen deltageravgift for KRN medlemmer og gjester.

Registrering

 regionstyre Vestfold

Bilder fra sist møte hos Wood

Kvalitet og Risiko Norge