Nytt kurs; PROSESSBASERT STYRINGSSYSTEM

Kurs A5.2; Etablering av et prosessbasert styringssystem

Intro

Helt siden år 2000 har ISO 9000-standarden lagt opp til en prosessbasert tankegang som en av kvalitetsprinsippene. Svært mange selskap har tatt steget fra et dokument basert og prosedyretungt system til et prosessbasert styringssystem der alle oppgaver er visualisert ved hjelp av flytdiagrammer. Et slikt steg kan potensielt redusere dokumentasjonsmengden med 1/5, gjøre forbedring enklere og endring mer kontrollerbart, større bruker-engasjement og bedre kontroll på innebygget risiko og organisatoriske barrierer.

KRN Academy tilbyr nå et kurs for å lære hvordan du kan etablere og forbedre et prosessbasert styringssystem. Vi vil ikke snakke om software eller IT-systemer, kun hva du må gjøre og legge til rette for å lykkes med å ta steget vekk fra lange prosedyrer over til lettbente prosesser.

Kurset går over to dager og dekker følgende tema:

DAG 1

  • introduksjon til Business Excellence
  • forbedring som et prosjekt (gjennomgåelse av ulike prosjektmodeller)
  • transformere en virksomhet med gjennombrudd
  • prosessbasert styringssystem – designbasis
  • prosessmodenhet

DAG 2

  • prosesseierskap
  • kompetansestrategi for arbeide med prosesser
  • trinnvis modell for utvikling eller forbedring av et prosessbasert styringssystem
  • praktisk organisering og plan for prosessforbedringer
  • valg av system/digitalisering

Kursmaterialet er på engelsk, mens kurset kjøres på norsk. Du får med utprøvde metoder og praktiske fremgangsmåter for å kunne lykkes med å skape et helhetlig integrert og prosessbasert styringssystem for DIN virksomhet. Egner seg svært godt om bedriftsinternt kurs.

Bedriftsinternt kurs?   

Kurset er allerede gjennonført hos en større organisasjon med gode tilbakemeldinger. Kontakt oss gjerne for referanse

Sidsel Winther Storaas er kursleder. Hun har personlig erfaring der hun ledet et prosjektteam som i løpet av ett år forvandlet et prosedyrebasert system med flere tusen dokumenter og prosedyrer til et system med ca 300 prosesser, komplett for sikker drift av et olje- og gass-selskap.

Prosesstyring – foto: Schutterstock

Ønsker du å bli prosessfacilitator og lede team som ønsker å etablere eller forbedre prosesser i et prosessbasert styringssystem ?

KRN tilbyr flere kurs som omfatter forbedring og prosessorientering, kurs som har vært svært godt mottatt som bedriftsinterne kursdager. se kurs under ‘forbedring’

Ta kontakt om du har spørsmål om riktig kurs – tlf 67808950

info, priser og datoer for påmelding  kurs A5.2 finner du her