Hopp til verktøylinje

Verdens Kvalitetsdag 2019 Hotel Bristol, 14.november – se program og presentasjoner

Galleriet med bilder fra konferansen fortsetter under 

“Ansvar – alles eller ingens”

Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, erfaringer som politiker og politisk rådgiver.

Professor dr.philos. i statsvitenskap, UiO, på feltet internasjonal politikk og professor II i strategi ved Forsvarets Stabsskole. Fra hennes fyldige og innholdsrike CV kan nevnes:

«Risiko, cybersikkerhet og bærekraft» 

Roar Thon, Fagdirektør Sikkerhetskultur, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

“Hva betyr FNs bærekraftsmål for Norge og norsk arbeidsliv? Hvordan kan vi gripe mulighetene?”

Nina Hanssen, Jornalist i LO Media, forbundsleder i APF  og forfatter

Nina Hanssen jobber i dag som journalist i LO Media og er forbundsleder i Arbeiderbevegelsens presseforbund (APF).

“Bærekraft og kvalitet” – og Gjensidige sine ambisjoner og synspunkter om bærekraft

Bente Sverdrup, Direktør Bærekraft, Gjensidige

Bente Sverdrup startet karrieren som statsautorisert revisor, og har jobbet som eksternrevisor i ca 20 år, blant annet vært partner i Deloitte i 5 år. Hun har vært revisjonsdirektør i Gjensidige Forsikring i 4 år, og etter det HR direktør i 2,5 år. Hun har vært bærekraftsdirektør i Gjensidige siden 1. april 2019.

“Bærekraft – et viktig perspektiv i kvalitet og risikoledelse”

Bærekraft blir stadig mer integrert i bedrifters kjerneaktiviteter. Dette gjelder også hvordan man tilnærmer seg kvalitet og risiko. Forståelse for hvordan bedrifter påvirker miljø og samfunn er en viktig del av dette.

Sidsela Nyebak – VP Head of Corporate Responsibility and Sustainability Statkraft DF

“Risikostyring og drikkevannskilder”

Bård Espelid, Varaordfører, Askøy kommune

Bård Espelid har vært varaordfører i Askøy kommune fra 2015. Espelid er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom, tidligere Head of Department i DNV-GL, og en høyt kvalifisert og erfaren fagmann innen foreningens fag.

“Miljøsatsning og pilotprosjekter” 

Om Undervisningsbyggs helhetlig tilnærming til mål- og resultatstyring, risikostyring, miljø- og energistyring

Ayse Nordal, Senior rådgiver for strategisk planlegging og risikostyring ved UBF, Undervisningsbygg Oslo KF.

Ayse er vår kunnskapsrike kursleder i Risikostyring/Risk Management, Kvalitet og Risiko Norge (KRN)

“Miljøsatsing og pilotprosjekter”

En helhetlig tilnærming til miljø-og energistrategi, om miljøsatsing og pilotprosjekter i Undervisningsbygg, Oslo kommune

Magnhild Kallhovd er teknisk rådgiver i Undervisningsbygg.

“Lufthavnsikkerhet, det menneskelige aspektet”

– det er ikke ønsket å koble forståelsen av lufthavn-sikkerhet til maskiner og verktøy, men til behandling av mennesker

Dorothy Billett, Direktør for Securitas Aviation

“TEAL organisasjoner” 

Evolusjonerende organisasjonsmodell som utfordrer alle rådene paragimer og gir ledere og medarbeiderne handlingsrom for å nå formålet, skape selvledende team og skape helhet på arbeidsplassen.

Sidsel Winther Storaas,  siv.ing., tilhører kategorien«Exceptional Quality Leader» og er kursleder KRN Academy

‘Bærekraftig utvikling, eller avvikling’

Cecilie Laeskogen, daglig leder Sundvolden Hotel

Bærekraft har de siste årene vokst frem som et sentralt begrep for utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Med en spe begynnelsen i 1987 skjer dette nå på alle områder, og stadig mere globalt. Det forplanter seg til alle deler av samfunnsutviklingen i forvaltningen og i næringslivet, og setter allerede agenda også for oss. Konferansen ønsket å belyse hva dette betyr for arbeidet med Kvalitet og Risikostyring.

Kvalitet og Risiko Norge