Hopp til verktøylinje

Hva skjer i EOQ?

Av Torolf Paulshus, KRN dagl. /EOQ President

EOQ – European Organisation for Quality – www.eoq.org – er en forening av nasjonale organisasjoner for kvalitetsledelse.

Hva skjer i EOQ ? Oppsummering fra EOQ Congress 2019, Lisboa 23.-24. oktober

KRN er medlem av – og norsk representant for EOQ – European Organization of Quality sammen med 27 andre søsterorganisasjoner i Europa.  Den årlige EOQ Congress ble gjennomført i Lisboa den 23.-24. oktober med 3 norske forelesere og totalt 8 norske deltakere. Congressen hadde også norsk ledelse med norsk EOQ President – styreleder.

EOQ Congress samlet 600 deltakere fra 48 land, og samtlige store globale organisasjoner for kvalitetsledelse deltok, herunder en delegasjon på hele 42 personer fra Kina.

Her følger en faglig oppsummering og refleksjoner fra direktøren for CQI, den Engelske organisasjonen for kvalitet, Vincent Desmond, CEO.

Torolf Paulshus, dgl KRN, EOQ President

En 20+ års avbrekk for utvikling av kvalitetsstyringspraksis

Et interessant foredrag av Xiaojing Sun fra Shandong University i Kina fant at det har vært et kraftig fall i volumet av publiserte artikler fra global akademia om temaer for kvalitetsstyring siden århundreskiftet. Andre foredragsholdere om fortid / nåtid / fremtidstema bemerket også at deres tidsstyring for kvalitetsstyring hadde sett liten endring i praksis siden glansdagene med Six Sigma. Har vi gått tom for ideer? Venter vi på neste kvalitetsguru? Nei. Min observasjon er at verden har vært ganske stabil i løpet av de siste 30 årene, og det har kanskje ikke vært nødvendig med nye prinsipper, metoder eller verktøy. Men ting tyder på at endring er i gjære …

Industri 4.0 – verdens ende slik vi kjenner den?

Med omtrent en fjerdedel av presentasjonene som dekket emnet med den digitale utviklingen, er signalet til behovet for endring gitt. Når du hører folk si ting som ‘Deming var en mann av sin tid, men vi lever i en ny tid og må komme oss videre’, forstår vi at endring er i emning.

Så mye data og ingen statistikk

Et av de mest dyptgripende foredragene kom fra Benedict Sommerhoff fra den tyske kvalitetsforeningen, DGQ. Han karakteriserte den nåværende tilstanden for kvalitetsstyring som å tillate for mange feil og å tillate “overstyring” av standarder og “hyperformalisert” i en verden som krever smidige prosesser for å levere og forbedre verdien hos (ikke bare til) kunden. Jeg fant hans påstand om at “Regler er for syndere, de gode holder seg til verdistrømmen” godt formulert. Hans presentasjon hevdet at kvalitetsfaget har beveget seg så mye bort fra dataanalyse I retning av tekstanalyse (ISO-standarder) at vi har mistet vår statistiske kompetanse og orienteringsevne – en dårlig situasjon når vi kommer inn i verdenen av Big Data og analyse. Sommerhoff serverte en annen godbit: ‘fokuser din tekstanalyse på poesi, ikke standarder’.

Joseph DeFeo fra Juran Institute i USA gjorde et lignende poeng og bemerket at et bekymringsfullt flertall kvalitetsfagfolk er statistisk analfabeter og har en bekymringsfull mangel på kunnskap om kvalitetsvitenskap etter hans syn.

 

Kvalitetssikring er oppgaven til datamaskinene

En rekke foredragsholdere spådde at trenden med kvalitetsaktiviteter som flyttes til drift vil fortsette, og drevet til et neste nivå av industri 4.0. Ett referert eksempel var initiative fra USA’s FDA om å erstatte samsvarsrevisjoner med tilgang til sanntids data. Akkurat som ansvaret for kvalitetsstyring er integrert i virksomheten (eller burde ha vært det), vil kvalitetssikring bli overført til digital prosessautomatisering for å sikre:

  • Korrekt første gang – fokusere på forebygging gjennom design og planlegging av digitale systemer.
  • Øke smidighet – forlate det regelbaserte systemet for å lage smidige prosesser som støtter transformasjon i takt med reduksjon av risk for feil (samsvar vs innovasjon)
  • Strategiskifte – med fokus på strategisk kvalitetsstyring, ikke taktikkene for kontroll og sikkerhet.
  • Kulturskifte – forståelse av at organisasjoner vil forbli dypt menneskelige i sine formål og gjennomføring til tross for fordelene med teknologiske verktøy, og slik at kvalitetskulturen vil lede til riktige beslutninger på alle nivåer, og ansattes, suppler og partnerengasjement vil bli stadig viktigere.
  • Problemløsning – med fokus på bruk av data og AI for å løse komplekse problemer og nye muligheter I større tempo en tidligere.
  • Kundefokus – fra kontraktsgjennomgang til hvordan vi samskape verdier sammen med kundene.

Dette vil resultere i mindre kvalitetsavdelinger.

Customer 4.0

Kunden har alt for ofte blitt ignorert i den heseblesende diskusjonen om industri 4.0 og potensialet til verktøy og teknikker. Men kunde-fokuset gjør comeback iht flere talere som minnet oss om at det er så forstyrrende som teknologien kan være et verktøy for å skape verdier. Professor Mohamed Zairi, var en av dem som viftet med kunde-flagget, med slagordet ‘kunde 4.0’. Dr. Zairis forslag er at hvis vi har 100% kvalitet / null feil som et resultat av industri 4.0, sitter vi igjen med konkurransefortrinn som blir verdien og personaliseringen av opplevelsen, ikke standardisert produkt / tjenestekvalitet. Er det på tide at kvalitetsressursene samarbeider nærmere med markedsfunksjonen?

Kvalitetsfaglig kompetanse

Etter å ha vurdert posisjoneringen av kvalitetsfaget, ble det noe debatt om hvilke nye kompetanser som kreves. Innleggende spriket veldig i synspunkter, fra at alle kvalitetsmedarbeidere måtte beherske koding (jeg er ikke enig) til alle fagfolk med høy kompetanse måtte forstå prinsippene for datavitenskap, smidighet osv. for å kunne tilpasse metoder og verktøy og kunne hjelpe organisasjoner med å omsette teknologi til verdi. Å få dette implementert er neste trinn.

 

I mellomtiden i Finland

På samme tid som EOQ-konferansen i Lisboa, lanserte EFQM sin oppdaterte forretningskvalitetsmodell i Helsingfors. Jeg har ikke vurdert denne, men meldingene fra Helsingfors sier at modellen har endret seg betydelig for å omfavne den digitale transformasjonsagendaen. Hvorvidt vurderingsregimet også har endret seg vet jeg ikke, men jeg er sikker på at det også vil måtte endre seg hvis travle organisasjoner skal bry seg med det.

 

Øst møter vest

En stor forbedring av EOQ-konferansen var den globale delen som ga en mulighet til å forstå hva som foregår i andre regionale kvalitetsforeninger, fra Amerika til Asia. Kvaliteten og kvantiteten på papirer og tenkning fra Asia har vokst, og jeg vil hevde, formørker den ‘gamle verden’. David Hutchins’s presentasjon bygget bro mellom begge verdener. Han foreslo at det verden trenger nå er en hybrid av den japanske TQM-tilnærmingen med den vestlige tilnærmingen om å ha dedikert kvalitetsledelse for å fungere som samvittighet og ekspert og fokuspunkt for organisasjonen når det gjelder kvalitetsstrategi.

 

Godt gjort EOQ og APQ

Så det er en tommel opp fra meg til EOQ som har anerkjent i sin nye tone, konferanse design og planer at kvalitetssamfunnet er fragmentert og introvert i Europa, og at vårt fokus på de gamle måtene og de gamle tingene må endres. Faktisk, i Europa må vi unngå selvtilfredshet og ethvert overlegenhetskompleks for å unngå våre egne kriser i fremtiden.

Til slutt, godt gjort til den Portugisiske forening for kvalitet (APQ) for å ha et bra show da de feirer 50-årsjubileum, og unnskyld til alle foredragsholdere hvis jeg har tolket deres syn på en feil måte.

Vincent Desmond, CEO, CQI

EOQ – European Organisation for Quality – www.eoq.org – er en forening av nasjonale organisasjoner for kvalitetsledelse. For tiden består EOQ av 27 ‘National Representatives’, EOQ NRs, med KRN som norsk representant. Vår søknad om å bli NR ble godkjent i 2004 i sterk konkurranse med flere andre norske organisasjoner. EOQ tillater kun en NR fra hvert medlemsland. Det er for tiden ingen andre tilsvarende internasjonale foreninger som kan gi KRN en rolle og relevante produkter og tjenester i det norske markedet. Det er mange som vi kan tegne medlemskap i, men uten tilsvarende verdi for KRN eller medlemmene. Derfor er EOQ medlemskap tatt inn i våre vedtekter.

Bilder fra EOQ Executive Board og General Assembly Lisboa 21.-22.oktober 2019 – foto: KRN 

Kvalitet og Risiko Norge