KRN fag- og nettverkssamling; tema AVVIKSBEHANDLING

KRN region Vestfold hadde gleden av å invitere til medlems- og nettverksmøte hos Kongsberg Maritime i Horten 10. oktober 2019 kl 17:00 – 19:00. Godt oppmøte med engasjerte deltakere gjorde møtet svært hyggelig og vellykket. Tema skapte engasjement, der praksis og ulike metoder for avviksbehandling ble diskutert.

Styreleder Bent Vigeland KRN Vestfold og kvalitetsansvarlig Nokas OMC holdt innlegg om hvordan de håndterer avvik ved Nokas sin alarmsentral i Norge.

Styremedlem og vertskap for møtet, kvalitetsleder Krister Lilleås, fulgte opp med erfaringer fra arbeidet med avviksbehandling i Kongsberg Maritime, statistikk og trender.

KRN Vestfold takker  både vertskap og deltakerne for et svært vellykket møte der deltakerne fikk mye å ta med hjem.

Styret ser frem til nye samlinger over nyttår, og inviterer medlemmene til å komme med innspill til tema og møteplass for nye samlinger i 2020.

Vi lar oss mer enn gjerne invitere!

Bilder fra møtet hos Kongsberg Maritime Horten den 10. oktober 2019; 


Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

Påmelding på web eller send en epost til  info@qrn.no


Til informasjon:

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av KRN gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem».

Innlegg 

  • Hvordan håndteres avvik ved Nokas AS OMC sin alarmsentral i Norge sett med operative øyne, erfaringer og analysering  v/ Styreleder Bent Vigeland KRN Vestfold og Kvalitetsansvarlig Nokas OMC
  • Statistikk og trendanalysering i Kongsberg Maritime v/ Kvalitetsleder og styremedlem KR Vestfold Krister Lilleås, Kongsberg Maritime AS

Glimt fra siste fagsamlinger hos Wood. Foto: KRN