Hopp til verktøylinje

Verdens Kvalitetsdag 2019 Hotel Bristol, 14.november – se program og presentasjon av foredragsholdere

Bærekraft har de siste årene vokst frem som et sentralt begrep for utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Med en spe begynnelsen i 1987 skjer dette nå på alle områder, og stadig mere globalt. Det forplanter seg til alle deler av samfunnsutviklingen i forvaltningen og i næringslivet, og setter allerede agenda også for oss. Konferansen ønsker å belyse hva dette betyr for arbeidet med Kvalitet og Risikostyring.

Verdens Kvalitetsdag 2019 program ferdigstilles først kort tid før konferansen for å ivareta aktualitet. Et tettpakket faglig program og presentasjon av foredragsholdere finner du tilgjengelig her.

Kjente og profilerte næringslivsledere og fagpersoner gir oss inspirasjon og deler sin kompetanse og erfaring med oss:

Vi åpner konferansen med spennende foredrag med professor og skribent Janne Haaland Matlary. Vi følger henne blant annet som fast skribent i Globalt-spalten i DN, som professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo og med erfaringer som politiker og politisk rådgiver.

Videre tar Roar Thon, Fagdirektør Sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), oss inn i tverrsnittet mellom risiko, cybersikkerhet og bærekraft.

Etter at Nina Hanssen, Forbundsleder i LO sitt innlegg om bærekraft i praksis, deler vi oss, og fortsetter med to strømmer fullspekket med kunnskaps- og erfaringsdeling. Strøm 1 holder blikket på kvalitet, imens Strøm 2 tar for seg risiko. Begge strømmene har flere spennende foredrag, alle satt i sammenheng med årets tema bærekraft.

Et fullspekket faglig program for dagen, samt presentasjon av foredragsholderne, ligger tilgjengelig her, og vil oppdateres kontinuerlig fremover mot konferansen.

Kom, hør og lær!

FOREDRAGSHOLDERE: 

foto: dagen.no

“Ansvar – alle og ingens”

Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, erfaringer som politiker og politisk rådgiver.

Professor dr.philos. i statsvitenskap, UiO, på feltet internasjonal politikk og professor II i strategi ved Forsvarets Stabsskole. Fra hennes fyldige og innholdsrike CV kan nevnes:

  • Hennes forskningsfelt er primært sikkerhetshetspolitikk og strategi, herunder NATO og EU, men også politiske ideologi og verdispørsmål.
  • Tidligere forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Forskningsdirektør ved ARENA – Senter for europaforskning
  • Hun var statssekretær i Utenriksdepartementet under utenriksminister Knut Vollebæk
  • Hun rådgir næringslivet om politisk risiko og har hatt, og har, en rekke nasjonale og internasjonale verv, bl.a. utenrikspolitisk rådgiver for Liechtenstein, medlem av det Pavelige Vitenskapsakademi,
  • Deltar i styret for MBA-skolen IESE i Barcelona, Forsvarspolitisk Utvalg, UDs ‘Omdømmeutvalg’ og utvalget for etiske retningslinjer for Petroleumsfondet.
  • Hennes siste bok er Hard Power in Hard Times: Can Europe Act Strategically? (Palgrave, UK, 2018) og et pågående prosjekt er boken Avmaktens Europa: Polarisering og moralisering i realpolitikkens tid (Dreyer, 2010).

Janne Haaland Matlary ble i 2001 utnevnt til dame av Malteserordenen og skriver fast i Globalt-spalten i  Dagens Næringsliv.

“Hva betyr FNs bærekraftsmål for Norge og norsk arbeidsliv? Hvordan kan vi gripe mulighetene?”

Nina Hanssen, Jornalist i LO Media, forbundsleder i APF  og forfatter

Nina Hanssen jobber i dag som journalist i LO Media og er forbundsleder i Arbeiderbevegelsens presseforbund (APF).

Hun er også gründer bak den populære konferansen for kvinnelige entreprenører FBI Conference og Flowcom. Hun har utgitt syv bøker, deriblant «Flow i hverdagen», “Pusten” og “Løpe – det enkle er det beste”, som også har kommet ut i pocketutgaver.

I forbindelse med LO-kongressen 2017 gav hun ut boka “Et bidrag til en bedre verden” og i år utgav hun en barnebok om plastforsøpling der Gro Harlem Brundtland, som først introduserte begrepet bærekraftig utvikling, skrev forordet.

Her er en artikke hun nylig skrev om plast i havet: https://agendamagasin.no/debatt/arven-gro-plastforsopling/

«Risiko, cybersikkerhet og bærekraft» 

Roar Thon, Fagdirektør Sikkerhetskultur, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Roar Thon besøkte oss på en av strømmene på Verdens Kvalitetsdag i 2018, og etter mange tilbakemeldinger er han tilbake med plenumsforedrag.

Roar Thon er Fagdirektør for Sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han har vært ansatt siden 2003. Han har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet, og arbeider i dag med kommunikasjon og bevisstgjøring om sikkerhet. Han er opptatt av hvordan menneskelig adferd påvirker sikkerheten i samfunnet, i virksomheter og for den enkelte innbygger.

Med over 1100 foredrag i NSMs tjeneste er han sannsynligvis en av landets mest etterspurte foredragsholdere. Roar snakker/skriver jevnlig om sikkerhet og personvern på NSMs podcast og sikkerhetsblogg.

Roar ble i 2012 tildelt ITAKT* prisen for sitt engasjement og evne til å formidle sikkerhet. I 2018 ble han tildelt OSPA** prisen 2018 som årets «fremragende sikkerhetsrådgiver».

*ITAKT – Internet og Telekombransjens Anti-Kriminalitets tiltak
**OSPA – Outstanding Security Performance Award

“Bærekraft og kvalitet” – og Gjensidige sine ambisjoner og synspunkter om bærekraft

Klimarisiko er et aktuelt tema for alle virksomheter nå, men særlig aktuelt for skadeforsikring som treffes direkte av klima og miljøendringer. Gjensidige lever av å ta risiko, derfor er det viktig med kvalitet i risikovurderingsprosessene, fra overordnet risikovurdering og kapitalstyring, til riktig prising av forsikringsrisiko. Gjensidige har implementert bærekraftsmål i kjernevirksomheten, og det arbeides kontinuerlig for å levere på, og rapportere status på disse. Hovedfokus i bærekraftsarbeidet er å redusere CO2 intensitet, sikre ansvarlige investeringer og bidra til et tryggere samfunn.

Bente Sverdrup, Direktør Bærekraft, Gjensidige

Bente Sverdrup startet karrieren som statsautorisert revisor, og har jobbet som eksternrevisor i ca 20 år, blant annet vært partner i Deloitte i 5 år. Hun har vært revisjonsdirektør i Gjensidige Forsikring i 4 år, og etter det HR direktør i 2,5 år. Hun har vært bærekraftsdirektør i Gjensidige siden 1. april 2019.

“Bærekraft – et viktig perspektiv i kvalitet og risikoledelse”

Bærekraft blir stadig mer integrert i bedrifters kjerneaktiviteter. Dette gjelder også hvordan man tilnærmer seg kvalitet og risiko. Forståelse for hvordan bedrifter påvirker miljø og samfunn er en viktig del av dette.

Sidsela Nyebak – VP Head of Corporate Responsibility and Sustainability Statkraft DF

Sidsela har fulgt utviklingen av bærekraftsområdet tett i en årrekke. Hun leder bærekraftsavdelingen i Statkraft, og har tidligere jobbet med temaet i Telenor. Hun har også vært med å starte og sittet i styret i internasjonale bærekraftsinitiativ.

Sidsela har en BSc og en MSc fra London School of Economics.

“Risikostyring og drikkevannskilder”

I nyhetssending etter nyhetssending sto han der. Vannet i kommunen hans var udrikkelig, 2000 var blitt syke, to personer døde. Årsaken var ukjent, en fullt utviklet krise.

Vi la umiddelbart merke til Askøy-varaordfører Bård Espelid i nyhetssendingene om drikkevannsforurensingen som rammet øykommunen utenfor Bergen. I tre uker sto han med kameraene på seg, svarte tålmodig, viste empati og ga oppdatert informasjon om forurensningen som ble påvist i et høydebasseng.

Vara­ordføreren sto imponerende oppreist i stormen, sendte ingen foran seg.

Varaordfører Bård Espelid gjør det vanskeligste en politiker kan gjøre. Han lar seg intervjue, gir ærlige svar, beklager det inntrufne og innrømmer ydmykt at kommunen hans har mye å lære.

Bård Espelid, Varaordfører, Askøy kommune

Bård Espelid har vært varaordfører i Askøy kommune fra 2015. Espelid er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom, tidligere Head of Department i DNV-GL, og en høyt kvalifisert og erfaren fagmann innen foreningens fag.

Bård Espelid vet hva han snakker om. Han er sivilingeniør med bakgrunn fra DNV-GL – og dermed et soleklart valg av talsperson som tok støyten som vanligvis tas av ordførere eller rådmenn. Synet av den trygge, godt voksne varaordføreren på Askøy gjorde varaordføreren til krisens ansikt utad.

KRN er ydmyke for at Bård Espelid prioriterer sin tid til Verdens Kvalitetsdag for å dele sine faglige erfaringer og skråblikk med oss som kollegaer i fagmiljøet for risko og kvalitet.

“Miljøsatsning og pilotprosjekter”

Om Undervisningsbyggs helhetlig tilnærming til mål- og resultatstyring, risikostyring, miljø- og energistyring

Ayse Nordal, Senior rådgiver for strategisk planlegging og risikostyring ved UBF, Undervisningsbygg Oslo KF

Ayse er vår kunnskapsrike kursleder i Risikostyring/Risk Management, Kvalitet og Risiko Norge (KRN)

Ayse har B Sc. og M Sc. i økonomi og statistikk (teknisk universitet) og Licentiatrad i anvendt samfunnsøkonomi og makroøkonomi (NHH). Hun har undervisningserfaring fra Norges Handelshøgskole (NHH) samt Bergen Ingeniørhøyskole. Videre har hun lang erfaring fra finans og bank, som rådgiver fra PwC og med lederstillinger i DnB, Folkeregisteret, Bank Nationale de Paris, Unibank, SSØ og Manpower Norge. Strategi, risikostyring og oppbygging av internkontroll system har vært sentralt ansvarsområder i disse stillingene.

Som faglig fyrtårn er Ayse utnevnt til KRN Ambassadør og styremedlem i Risikonettverket IIA og er sertifisert EOQ risikoleder (Risk Manager)

“Miljøsatsing og pilotprosjekter”

En helhetlig tilnærming til miljø-og energistrategi, om miljøsatsing og pilotprosjekter i Undervisningsbygg, Oslo kommune

Magnhild Kallhovd er teknisk rådgiver i Undervisningsbygg.

Magnhild har vært teknisk prosjektleder på flere av pilot-prosjektene som har blitt gjennomført i Undervisningsbygg de siste årene, og har holdt en rekke foredrag på konferanser og frokostmøter som har hovedfokus på nye energiløsninger.

Hun er utdannet sivilingeniør Energi og Miljø ved NTNU, og jobbet som energirådgiver i årene før hun begynte i Undervisningsbygg.

“Lufthavnsikkerhet, det menneskelige aspektet”

– det er ikke ønsket å koble forståelsen av lufthavn-sikkerhet til maskiner og verktøy, men til behandling av mennesker

Dorothy Billett, Direktør for Securitas Aviation

Dorothy Billett har bakgrunn fra SAS med særlig erfaring innen ledelse, endringsprosesser og driftsutvikling. I Securitas Aviation er Dorothy ansvarlig for leveranse av sikkerhetstjenester innen luftfart, både flyplass og heliport. Hun er spesielt opptatt av møte mellom teori og praksis der leveransen sikres i møte mellom mennesket og teknologien.

“TEAL organisasjoner” 

Kunnskapsdeling om TEAL organisasjoner, et foredrag spesielt nyttig for forbedringsarbeidet i din organisasjon.

Evolusjonerende organisasjonsmodell som utfordrer alle rådene paragimer og gir ledere og medarbeiderne handlingsrom for å nå formålet, skape selvledende team og skape helhet på arbeidsplassen.

Sidsel Winther Storaas,  siv.ing., tilhører kategorien«Exceptional Quality Leader» og er kursleder KRN Academy

Sidsel gløder for KRN, er entusiast i kvalitetsfaget og har ervervet omfattende kunnskaper og første hånds kompetanse med studiereiser i Europa og Japan. Du får muligheten til å dra nytte av Sidsels omfattende faglige kunnskaper og oversikt, om sammenhenger i det store bildet, likheter og ulikheter.

Hun har bakgrunn fra tunge fag- og lederoppgaver med kvalitet og forbedringsledelse som del av forretningsledelse.

‘Bærekraftig utvikling, eller avvikling’

Konferansen avsluttes med foredrag fra Sundvolden Hotel, der alle gjester møter bærekraft i praksis. Vi har lært at matfilosofien på Sundvolden går ut på å bruke det vi har i nærmiljøet, og at det meste av det som serveres på Sundvolden hotel er hjemmelaget, og innført flere spennende tiltak som blant annet har resultert i kraftig kutt i matsvinn.

Cecilie vil ta for seg tema som sendrektigheten til myndighetene i forhold til å stille krav til næringen, om miljøvennlig drift og den generelle tregheten blant konsumentene eller gjestene til å velge det beste for miljø og klima.

I synlige handlinger gjør vi ikke det vi sier at vi vil gjøre. Cecilie vil dele med oss hvordan de blant annet jobber med å redusere matsvinn på Sundvolden.

Bærekraft perspektivet er også er viktig i forhold til HR og ivaretagelse av mennesker i en næring som i stor grad er utsatt for ubekvem arbeidstid, stress og tungt fysisk arbeid.

Vi gleder oss til et spennende foredrag

Cecilie Laeskogen, daglig leder Sundvolden Hotel

fra NRK TV – link bilde

Kvalitet og Risiko Norge