Svært godt gjennomført frokostmøte for Region Oslo med tema Ledelsens gjennomgåelse hos Statens vegvesen på Bryn i Oslo, torsdag 26. september 2019

Vi ble ønsket velkommen av vertskap, Statens vegvesen, Økonomi- og virksomhetsstyringsavdelingen, Kvalitet og sikkerhetsseksjonen v/ sr. rådgiver Hilde Haraldseid-Lund, og ble introdusert til Statens vegvesen sin virksomhet ved leder for HMS og kvalitet Jon Lykke. 
Foto: T. Paulshus v/ KRN

Innspill og foredrag ved

Anne-Lise Aukner, avtroppende adm.dir hos Nexans Norge

“Målet er ikke sertifikatene, men at vi har et styringssystem som bidrar til trygge arbeidsplasser, effektive prosesser, rett kvalitet og at vi når våre mål”.

Dersom virksomheten har sviktende resultater så betyr det at styringssystemet ikke virker optimalt. Ledelsen har tatt innover seg viktigheten i å regelmessig gjøre vurdering av systemet og om det gir ønsket effekt og resultater. De har identifisert relevante KPIer, de ser på helhet, og sørger for at systemet er tett koblet mot drift. Ledelsens gjennomgåelse skal ikke ha fokus på detaljer, men være på et overordnet nivå. De identifiserer noen få områder å jobbe videre med for å oppnå forbedring. Ledelsen er nå engasjert og motiverte for dette møtet.

Fra Anne-Lise Aukners presentasjon; “Målet er ikke sertifikatene, men at vi har et styringssystem som bidrar til trygge arbeidsplasser, effektive prosesser, rett kvalitet og at vi når våre mål”.

Og ved

Terje Sand, ansvarlig internkontroll og for ledelsens gjennomgåelse Vegdirektoratet, Statens vegvesen

Vegvesenet gjennomfører ledelsens gjennomgåelse for andre gang i år.

Også i Statens Vegvesen har de fått på plass effektive møter for gjennomgåelse av ledelsessystemet. Data samles og analyseres i forkant, og det legges vekt på å finne frem til de bakenforliggende årsakene til hendelser og avvik, slik at ledelsen får fokus på det forebyggende. Hver og en av lederne må selv ha oversikt over svakheter innen sitt område. Dette skaper involvering.

Foredragene finner du her (innlogget på medlemssidene):

Ektra morsomt at temaet skapte så mye interesse og engasjement.

Vi  takker både vertskap og alle vel 50 fremmøtte for svært godt møte og sender en oppfordring til medlemmene i region Østlandet Oslo om å kontakte regionstyret for tips om tema og møteplass for fremtidige samlinger!

Regionstyre KRN region Oslo – kontakt oss gjerne gjennom  info@qrn.no 

  • Rune Hernes Bjerke, Fagansvarlig kvalitet, Statnett SF avdeling kvalitet og risiko
  • Aina Irene Sundve, Kvalitetsleder Vann- & avløpsetaten, Oslo kommune
  • Geir Sundland, DNB
  • Hilde Haraldseid-Lund, sr.rådgiver Statens vegvesen
  • Stig Birkeland, Risk Advisor, Telenor Norge, Security & Risk
  • Anne K. Reknes, Quality & Business Management System Manager, Aker Energy 
  • Per Myrseth, avd.leder Data Management Competence Center, DNV GL

Fagsamlingene er åpne for alle, og som bedriftsmedlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger  som kan ha interesse å delta!


Til informasjon:

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem».