Ta kvalitets- og risikoledelse på alvor // bli med på konferanse // #krnVK2019

KRN Høstkonferanse VK-2019, hotel Bristol den 14. november 

Verdens Kvalitetsdag 14. November 2019 – Bærekraft

Ernst Ole Solem, Kvalitet og Beredskapsleder i Asker kommune og KRN styreleder

Begrepet bærekraftig utvikling ble først brukt i rapporten Vår felles framtid fra 1987. Rapporten ble utgitt av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, nedsatt av FNs generalsekretær Javier Pérez de Cuéllar. Kommisjonen ble ledet av Gro Harlem Brundtland, og omtales ofte som Brundtland-kommisjonen. Den skulle løse både fattigdoms- og miljøproblemer, og bidro til å forandre måten vi tenker om miljø- og utviklingsspørsmål.

KRN Styreleder Ernst Ole Solem leder forberedelsene med Verdens Kvalitetsdag 2019 på Hotel Bristol i Oslo.  Han har de siste årene stått midt i fremveksten av dette begrepet  i Norge som leder av funksjonene Kvalitet og Beredskap  i Asker kommune. Det inkluderer ansvaret for Asker kommunes sertifiserte Kvalitetssystem. Etter sammenslåingen med Røyken og Hurum har han ansvaret for å utvide sertifiseringen til å gjelde hele den nye kommunen, som vil bestå av 6.000 medarbeidere som betjener 95.000 innbyggere. Han jobber også med å lede arbeidet med overordnet helhetlig ROS-analyse 2020 for Asker og Bærum. I tillegg er han engasjert i programledelsen for helhetlig kriseledelse  som har forankring i regjeringens og myndigheters implementering og tilrettelegging for det omfattende nasjonale sikkerhets og beredskapsprogrammet i Oslo området. Han har delt noe av dette kompliserte arbeidet i sine presentasjoner av implementering og sertifisering av kvalitetssystemet i Asker Kommune i KRN medlemsmøter og konferanser. Vi lytter når Ernst Ole Solem forteller.

Se program for årets Verdens Kvalitetsdag 2019 her >> (oppdateres kontinuerlig)

.

Intervju med KRN styreleder Ernst Ole Solem

Hvorfor Bærekraft som tema for konferansen?

Solem: Bærekraft har de siste årene vokst frem som et sentralt begrep for utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Med en spe begynnelsen i 1987 skjer dette nå på alle områder, og stadig mere globalt. Det forplanter seg til alle deler av samfunnsutviklingen i forvaltningen og i næringslivet, og setter allerede agenda også for oss. Konferansen ønsker å belyse hva dette betyr for arbeidet med Kvalitet og Risikostyring.

Hvordan tar konferansen tak i dette?

Solem: Foreningens mantra er erfaringsdeling.

Vi har hentet inn høyt profilerte nasjonale ressurser på ulike utfordringer med bærekraft, som har mye å dele med oss.

  • Vi åpner konferansen med spennende foredrag med professor og skribent Janne Haaland Matlary. Vi følger henne blant annet som fast skribent i Globalt-spalten i DN. Hun er professor i internasjonal politikk ved UiO og med erfaringer som politiker og politisk rådgiver.
  • Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), besøker oss på nytt – etter mange oppfordringer
  • Nina Hanssen, Forbundsleder i LO som vil gi oss en oversikt over norske bedrifters muligheter ift FN’s bærekraftsmål.
  • Bård Espelid, varaordfører, Askøy Kommune, har imponert alle med sitt faglige lederskap da vannforgiftningen rammet kommunen
  • Gjensidige tar oss med inn i deres bærekraftledelse
  • Vi får flere eksempler på arbeid med kvalitet og risiko relatert til bærekraft. Vi deler erfaringer fra miljøsatsning og pilotprosjekter fra Undervisningsbygg Oslo KF, tema lufthavnsikkerhet fra Securitas Aviation og nye organisasjonstrender fra KRN kursleder Sidsel W. Storaas
  • Konferansen rundes av og avsluttes av daglig leder fra Sundvolden hotel der alle gjester møter bærekraft i praksis ved alle måltider

Hva skal deltakerne ha med seg av nytteverdi hjem fra denne konferansen?

 Solem: KRN konferansen har alltid scoret meget høyt fra deltagerne på innhold, foredragsholdere, og nytteverdi.

  • Vi tar tidlig tak i nye trender med konferansetema, fag, forelesere og bidragsytere for høy nytteverdien for deltakerne.
  • Vi har i denne konferansen profilert eksempler med verdi for erfaringsoverføring til konferansedeltakerne, til og med pågående saker som vi følger i nyhetsbildet.

Andre forhold av verdi for deltagere?

Solem: Ja, dette er Norges største og fremste arena for ledere, spesialister, leverandører og deltakere innen kvalitet- og risikofagene. Vi legger til rette for nettverking og erfaringsdeling, og for å møte de fremste tilbyderne av elektroniske løsninger.

I tillegg vil vi kåre årets kvalitetsleder på konferansen. La oss også nevne at konferansen teller som faglig oppdatering for fornyelse av EOQ kompetansesertifikater. 

Vi gleder oss og ser frem til å møte mange hyggelige kolleger på en spennende konferanse!

Klikk på bildene over for å komme til omtale av program og presentasjon av foredragsholdere og utstillere.

fra fagsamling NTNU Ålesund – Dr. Annik Magerholm Fet foredrar om Bærekraft

VK-2018 – NFKR Høstkonferanse Bristol, Oslo

Bærekraft, kvalitet og risiko er temaet på årets konferanse.

Årets Kvalitetsleder 2019 vil bli kåret på VK2019.

Fotokred: DNB

fra nyhetsartikkel DNB okt-17; “Robotene tar over”

Fotokred: DNB

fra nyhetsartikkel DNB okt-17; “Robotene tar over”