Hopp til verktøylinje

KRN region Nordvest – innspill til tema og aktiviteter 

Høstens første styremøte avholdt den 28. august 2019

Styret tar mer enn gjerne imot forslag fra medlemmene både til faglig innlegg og møteplass lokalt, og kom selv frem med følgende forslag til tema for kommende fag- og nettverkssamlinger

 • Risikovurdering i Nordøyveien
 • Kjemikaliehåndtering / Stoffkartotek

Nytt styremøte er planlagt 19.sept, der forslag for medlemmen vil bli ivaretatt for videre planlegging av høstens og neste års aktiviteter.

.

Det ble vedtatt å sende forespørsel til medlemmene om bidrag til et levende faglig nettverk i regionen

Erfaringsdeling – innspill til faglig tema? Hvilke utfordringer  eller suksesshistorier kan du/dere tenke deg å dele med våre medlemmer i regionen?

Vertskap /møteplass tilgjengelig? Kan du/dere tenke dere å tilby en møteplass og/eller dele erfaringene dere har høstet med et prosjekt?

⇒ ta gjerne kontakt direkte til oss i styret, kontaktinfo får du fra Annlaug aa@nfkr.no

Regionstyre KRN region Nordvest 2019

 • Styreleder Ansgar Aarland, Aarland Consulting
 • Nestleder Øyvind Lervåg – Triangel

Styremedlemmer:

 • Jan Erik Stokkeland (P) (Horningdal)
 • Marianne Vinje (P) –  (NTNU Ålesund)
 • Nina Merete Mykelbust Lødøen – Ulstein Gruppen
 • Bertil Arntsen, HSEQ Manager i Vard Accommodation
 • Marion Ulla, Quality Assurance Manager, Kongsberg Maritime, Brattvåg

f.v Bertil Arntsen, Øyvind Lervåg, Marion Ulla og Jan Erik Stokkeland (skjerm – direkte fra Horningdal)

Større aktivitet og større nettverk gir flere å dele med, finn motivasjon og inspirasjon i ditt nettverk lokalt i region Nordvest!

Send gjerne inn forlag til info@nfkr.no 

¤  Vi bygger faglig nettverk og oppfordrer alle våre medlemmer til å bidra, gjerne ved

 • å invitere til samling
 • forslag til tema
 • holde faglig innlegg 
 • invitere til bedriftsbesøk

glimt fra siste fagsamling, NMK mai-19 tema ‘Forsvarlig digitalisering’

Kvalitet og Risiko Norge