Kvalitetsguruer – Armand V. Val Feigenbaum

Av Sidsel W. Storaas, NFKR Academy

Sidsel Winther Storaas

Exceptional business excellence leader

16 articles LinkedIn

Armand V. “Val” Feigenbaum (1920 – 2014) var æresmedlem av the American Society of Quality og the International Academy for Quality, og medlem av National Academy of Engineers og har tre æresdoktorgrader. Hvorfor er han så verdsatt?

Armand V. Feigenbaum

Feigenbaum var en av de første ingeniører som lærte å snakke om kvalitet med toppledelsen ved å bruke “the language of money”. Han brukte økonomisk verdiskapning, eller mangel på dette, som en indikator på dårlig kvalitet. Gjennom årene raffinerte han ulike teorier for å demonstrere de økonomiske forholdene der kvalitet driver kommersiell verdiskapning.

Den kommersielle suksessen til Feigenbaums konsept innen kvalitetsstyring er ubestridt, gitt det store antallet globale tilhengere i næringslivet. Det han kalte “total kvalitetskontroll”, kjent i dag som Total Quality Management (TQM), er et grunnlag for moderne ledelse og har blitt allment akseptert som en varig operasjonell filosofi i alle økonomiske sektorer.

Den essensielle ideologien til Feigenbaums systematiske tilnærming er oppsummert i følgende prinsipper:

 • Kvalitet er en prosess som gjelder hele virksomheten.
 • Kvalitet er hva kunden sier det er.
 • Kvalitet og kost hører sammen.
 • Kvalitet krever kompromissløshet både individuelt og i samarbeidsrelasjoner.
 • Kvalitet er en måte å lede på.
 • Kvalitet og innovasjon er gjensidig avhengig.
 • Kvalitet er etikk.
 • Kvalitet krever kontinuerlig forbedring.
 • Kvalitet er den mest kostnadseffektive, minst kapitalintensive måte å oppnå produktivitet.
 • Kvalitet er implementert som et totalt system knyttet til både kunder og leverandører.

Kjennskap til og bruk av disse prinsippene er en hyllest til og aksept av Feigenbaums totale kvalitetsarbeid. Hans bidrag utgjør en viktig del av den “genetiske” koden til dagens styringspraksis. Han vevde følgende prinsipper for ledelsesøkonomi og prosesstankegang inn i sin tilnærming til virksomhetsledelse:

 • Kunde-til-kunde-analyse av virksomhetssprosesser.
 • Integrert måling av virksomhetsprosesser.
 • Analyse og forbedring av store virksomhetssprosesser for å stimulere kommersiell suksess.
 • Kostnadsbaserte analysemetoder for å identifisere muligheter for forbedring av prosessens kapabilitet og ytelse.

Sammen med Deming og Juran etablerte han det intellektuelle rammeverket for disiplinen “Kvalitet” som er verd toppledelsens oppmerksomhet. Selv om kvalitetsbevegelsen tidligere hadde fokusert på produksjonsprosesser og produktkvalitet ved hjelp av grunnleggende statistiske verktøy og analysemetoder, er utvidelsen av kvalitet til alle forretningsområder, inkludert service og offentlig sektor, Feigenbaums varige bidrag.

Feigenbaum introduserte to nye konsepter til kvalitetsledelsesdisiplinen som omtales som definerende øyeblikk for all forretningsvirksomhet: systemtankegangen og økonomisk resultatansvarlighet.

Før Feigenbaum introduserte disse konseptene, hadde man ingen systematisk tilnærming til forbedring, men hadde jobbet med symptomer som ble oppdaget via spesifikke problemer. Den systemiske koblingen og fokus på flyt mellom prosesser i virksomheten som systemtankegangen ga oss, ble gjennombruddskonseptet for både just-in-time management i Japan og TQM.

Noen vil kjenne igjen et av de tidligere kvalitetsprinsippene fra ISO 9000:2008 “System approach to management” . Dette prinsippet kan være litt vanskelig å forstå, og muligens hvorfor det nå er borte som prinsipp, men poenget er at alle arbeidsprosesser må ses i sammenheng som ett system. Vi må identifisere, forstå og administrere sammenhengende prosesser som et system for å kunne bidra til virksomhetens effektivitet og evne til å nå sine mål.

Feigenbaums andre innflytelsesrike konsept, økonomisk resultatansvarlighet, ble introdusert gjennom hans vekt på kostnadseffekter av dårlig ytelse, det vi populært kaller uønskede kvalitetskostnader.

Når historien dømmer gjennombruddsideer og tankeledere i det 20. århundre, bør man legge merke til Feigenbaums vedvarende bidrag. Feigenbaum har gjort seg fortjent en plass i historien gjennom sin definisjon, fremskritt og gjennomføring av prinsippene for TQM ved at han blander perspektiver av det pragmatiske med det akademiske, det filosofiske med det praktiske, det statistiske med det humanistiske og det ledelsesmessige med det operative.

Kilde: Gurus of Quality “Feigenbaum’s enduring influence”, “QUALITY PROGRESS”, NOVEMBER 2005, Gregory H. Watson

Sidsel W. Storaas, NFKR Academy

Kommenter og del gjerne, også på våre NFKR LinkedIn diskusjonssider

Link til kurs  A5.1 Lean og forbedringer

Kursleder Sidsel W. Storaas holder fra april-19 kurs i Lean og forbedringer, hvitt og gult belte/nivå. Dette kurstilbudet utvides ytterligere med grønt og sort nivå for vinter-19/-20,  men for høsten arrangeres kurs(ene) kun bedriftsinternt – ta kontakt med oss om din organisasjon er interessert.

#Lean SixSigma

Dette er sjette artikkel med materiale som vil presenteres på Lean Six Sigma -kurs hos Kvalitet og Risiko Norge i  og den tredje av seks med litt dypere presentasjon av de viktigste personene vi kan lære av. Vi vil ikke gå i dybden på disse guru’ene i kurset, men du vil få materialet utdelt og gjort tilgjengelig.  Meld deg på her eller ta kontakt direkte med Annlaug på info eller  aa @nfkr.no