Hopp til verktøylinje

Veien videre, region Oslo – nye krefter for ny innsats

Den 27. august vil det nye styret for region Oslo avholde sitt første planleggingsmøte i KRN’s lokaler i Sandvika, Bærum

Tema for møtet vil bli oppdatering av årshjulet med planer for arrangement i Oslo m/omegn for høsten 2019.

Erfaringsdeling – innspill til faglig tema?

Medlemmer i regionen er velkommen til å komme med innspill til tema som ønskes belyst. Hvilke tema er i fokus i din organisasjon og hvilke utfordringer har dere

Vertskap for møte?

Ledig konferanserom? tema dere gjerne vil ha belyst eller delt med andre? Vi bygger faglig nettverk og oppfordrer alle våre medlemmer til å bidra, gjerne ved å invitere til samling

Regionstyre KRN region Oslo for 2019

  • Rune Hernes Bjerke, Fagansvarlig kvalitet, Statnett SF avdeling kvalitet og risiko
  • Aina Irene Sundve, Kvalitetsleder Vann- & avløpsetaten, Oslo kommune
  • Geir Sundland, DNB
  • Hilde Haraldseid-Lund, sr.rådgiver Statens vegvesen
  • Stig Birkeland, Risk Advisor, Telenor Norge, Security & Risk
  • Anne K. Reknes, Quality & Business Management System Manager, Aker Energy 
  • Per Myrseth, avd.leder Data Management Competence Center, DNV GL

Representanter fra det nye regionstyret flankert av KRN administrasjon.

fv.: Annlaug Astad, Anne K. Reknes, Aina Irene Sundve, Hilde Haraldseid-Lund og Sidsel W. Storaas

fra valg av nytt regionstyre – fagsamling 8. april 2019, vertskap Deloitte Norge, Dronning Eufemias gate

medlemsmøte 8. april 2019  ‘Fremtidens integrerte styringssystem’

fra tidligere fagsamling – hos DNB Oslo

Avtroppende styre region Oslo 

Fotokred: KRN v/AAst

Kvalitet og Risiko Norge