Hopp til verktøylinje

«Hvordan kvalitetssikre leverandører»

Nystartede region Vestfold imponerte med medlemsmøte nummer to før sommeren. Tema anskaffelser ble videreført, ref siste møte hos Nokas i april.

Møtet den 27.juni ble ledet av QA Manager Wood og vert for møtet Kjell Arne Håkonsen. Han presenterte Wood Group sin prosess for kvalitetssikring av leverandører, i tillegg til å dele Wood sine erfaringer med revisjoner som verktøy for kvalitetsforbedring i leverandørkjeder.

I tillegg ble standard-veldet med parallelle kravregimer diskutert. Dette skaper stor bry som et tid og kost krevende virkeområde og som savner samkjøring.

Stort engasjement og gode diskusjoner.

Kjell Arne Håkonsen sin presentasjon fra møtet finner du i kortform vedlagt her.

Møtet ble gjennomført iht agenda:

  • Hvordan kvalitetssikre leverandører; krav fra kontrakt og standard.
  • Hva gjør Wood og vår prosess.
  • Noen situasjoner hos leverandører, gode og dårlige eksempler.  Hva ser vi etter?
  • Bruk av standarder (ikke krus, bare informasjon) og scoring system.
  • Diskusjon rundt temaet.

Vi takker Kjell Arne og Wood for invitasjon til en spennende bedrift med lang historie fra det maritime miljøet i Vestfold, for god frokostbevertning og for et svært godt tilrettelagt møte.

Målsetting for våre medlemsmøter er å skape en arena med fagsamlinger og bedriftsbesøk.  Vi ser et ønske om å arrangere nettverksmøter hvor vi får anledning til å treffe likesinnede, som vi kan dele faglige gleder og utfordringer sammen med. 

Møtet er åpent for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem – se “medlemskap” på www.nfkr.no .

Kvalitet og Risiko Norge