Asbjørn Aune, Professor emeritus Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk NTNU, til minne

  foto: TPau

Professor Emiritus Asbjørn Aune f. 1937  d. 17.juni 2019

Vi har med stort vemod mottatt melding fra Asbjørn Aunes nære familie at han døde 17.juni kveld etter å ha vært syk i lengre tid. Det er bisettelse i Havstein kirke torsdag 27.6 med påfølgende minnesamvær.

Det er både med vemod og takknemlighet vi minnes Dr. Asbjørn Aune, hedret som æresmedlem i tidligere NFKL.

Veldig mange i vår forening har vært studenter under Asbjørn sine vinger på Gløshaugen, og har hans litteratur i bokhylla. Vi har fulgt han gjennom faget og hans institutt på NTH/NTNU, og i hans internasjonale virke i European Organization for Quality – EOQ. Han var med oss og holdt sin siste vitenskaplige presentasjon på EOQ Congress i Budapest i 2011.

Da vi startet NFKR som ny forening i 2003 var Asbjørn vår støtte fra første dag. Det gledet ham stort at vi har ført hans faglige arv videre ved at vi idag har President vervet i EOQ, 25 år etter at Asbjørn selv var nestleder der. Hans navn er stadig oppe også i EOQ styret, også i informasjoner rundt Verdens Kvalitetsdag 11. november,  som Asbjørn var med å innstifte.

NFKR har hvert år lagt sin lederkonferanse til Verdens Kvalitetsdag, som i år blir 14. november på Hotel Bristol I Oslo.

Vi ønsker fred over Asbjørn Aune sitt minne. En viktig støtte og inspirator for oss har gått bort.

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring

Torolf Paulshus, Daglig leder

EOQ President