Hopp til verktøylinje

«Hvordan kvalitetssikre leverandører»

Vi plukker opp tråden fra siste møte hos Nokas i april om sikkerhet ved anskaffelser, og ser frem til å invitere til videre gode diskusjoner og erfaringsoverføring om tema kvalitetssikring av leverandører.

Vertskap /kontaktperson Wood, Kjell Arne Håkonsen, Quality Assurance Manager

AGENDA 27. juni 2019 kl 08:30

08:30 Velkommen til Wood.

 • Safety Moment
 • Hvem er hvem
 • Hvordan kvalitetssikre leverandører; krav fra kontrakt og standard.
 • Hva gjør Wood og vår prosess.
 • Noen situasjoner hos leverandører, gode og dårlige eksempler.  Hva ser vi etter?
 • Bruk av standarder (ikke krus, bare informasjon) og scoring system.
 • Diskusjon rundt temaet.
 • Oppsummering – veien videre;  forslag til tema og samlinger

Slutt 10:30

Bli med å legg planene for en aktiv 2019. Kom gjerne med innspill til tema for samlinger og bedriftsbesøk i regionen.

Målsetting for våre regioner er å skape en arena med fagsamlinger og bedriftsbesøk.  Vi ser et ønske om å arrangere nettverksmøter hvor vi får anledning til å treffe likesinnede, som vi kan dele faglige gleder og utfordringer sammen med.  

I tillegg til faglige innlegg og foredrag, ønsker vi å legge opp til en sosial arena hvor det også er rom for den mer uformelle samtalen.

Region Vestfold; v/regionsleder Bent Vigland, Kvalitetsansvarlig Nokas Systems/OMC Norge

Styremedlemmer;

 • Kjell Arne Håkonsen, Quality Assurance Manager, Wood Group
 • Helene Waage Dehli, HSEQ Manager, PG Flow Solutions AS, Sande
 • Krister Lilleås, QA Manager, Kongsberg Maritime AS
 • Tom Christian Leynse, Quality & Risk Manager, Norsk Hydro ASA Projects, Oslo
 • Øystein Skavlebø, Senior HSE Advisor, TechnipFMC (ikke med på bildet)

 • Tidspunkt

  Torsdag 27. juni 2019,  08:30 – 10:30

 • Pris

  Ingen deltageravgift for NFKR medlemmer og gjester.

Registrering

 regionstyre Vestfold

Vi ønsker velkommen til erfaringsutveksling og hyggelig nettverksbygging! Møtet er åpent for alle. Inviter gjerne med en kollega eller send invitasjonen  videre til ditt nettverk i regionen.

Målsetting for våre medlemsmøter er å skape en arena med fagsamlinger og bedriftsbesøk.  Vi ser et ønske om å arrangere nettverksmøter hvor vi får anledning til å treffe likesinnede, som vi kan dele faglige gleder og utfordringer sammen med. 

Problemer med innmelding – send epost til info+nfkr.no

Møtet er åpent for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem – se “medlemskap” på www.nfkr.no .

Kvalitet og Risiko Norge