Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

NFKR Generalforsamling 5. juni 2019

Sandvika 23. mai 2019

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2019

NFKR avholder Generalforsamling onsdag den 5. juni på Scandic Holmenkollen Park Hotel, 1.etg Dragebygget kl. 17:00-18:00, kvelden før Kvalitet- og Risikodagene 2019.

Program
1. Åpning
2. Deltagere – representanter – stemmeberettigede
3. Godkjenne saksliste og forretningsorden
4. Velge møteledelse som består av møtedirigent og møtereferent
5. Behandle årsberetning
6. Behandle årsregnskap
7. Behandle strategi
8. Behandle innkomne saker
a. Hovedstyrets forslag om Rekruttering som tillegg til Strategien
b. Hovedstyrets forslag om endring i navn og profil
c. Navneendring i foreningens vedtekter og vedlegg til vedtekter
9. Velge:
a. Nye medllemmer til Hovedstyre
b. Nytt medlemm til Valgkomiteen

Dokumentene til Generalforsamlingen ligger på www.nfkr.no /medlemsidene:
1. Denne innkallingen
2. Vedtekter oppdatert 20. april 2018
3. NFKR Årsberetning 2018
4. NFKR Årsregnskap 2018 med balanse og revisors beretning
5. Strategi 2018-2021
6. Hovedstyrets forslag om Rekruttering som tillegg til Strategien
7. Hovedstyrets forslag om endring i navn og profil
8. Navneendring i foreningens vedtekter og vedlegg til vedtekter
9. Forslag til nye styremedlemmer legges ut 1 uke før Generalforsamling

NB: SKRIV UT OG TA MED SELV DE DOKUMENTER DU ØNSKER Å HA PÅ GENERALFORSAMLINGEN
VI HAR IKKE MED EKSTRA PAPIR KOPIER PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Alle NFKR sine medlemmer er velkomne.

Med vennlig hilsen
Norsk Forening for Kvalitet- og Risikostyring

Ernst Ole Solem (sign)
NFKR Styreleder

Kvalitet og Risiko Norge