Hopp til verktøylinje

SUS2023, fra programmering til ferdig bygg

– hvordan håndteres risikoen i et slikt prosjekt?

 

NFKR region Rogaland ønsket velkommen til Forum Jæren Vidsyn, Bryne den 10. april 2019 med foredrag fra prosjektledelen fra SUS2023.

Presentasjon v/Kari Gro Johanson, prosjektdirektør i SUS2023

Referat v/ Ailin Berntsen,

 • Det ble gjennomført ROS-analyse ved hjelp av eksterne aktører, prosjektgruppen, fagforeningene, helsepersonell, samt brukergruppen (pasientrepresentanter)
 • Det ble avholdt ROS-analyser for hvert anbud som skal ut på konkurranse
 • Workshop med lederne og rådgiverne utarbeidet en topp-ti liste på risikoene
 • Forprosjektrapporten:
  • Årlig, overordnet altomfattende usikkerhetsanalyse av prosjektet kostnader og fremdrift. Utføres to ganger årlig gjennom Pims365
  • Månedlig rapportering.
 • Styrevedtak om at de skulle sikre at lokale tilbydere kan delta i konkurransen. Midt oppi oljenedgangstiden.
 • Poenget med å ikke anskaffe en totalentreprise er at da kan man velge underleverandører selv. Da sikrer man at de offentlige anskaffelsene gjennomføres på et redelig vis.
 • Byggherrestyrt prosjektering og entrepriser hvor byggherren har ansvar for risikoen
 • Alle rommene er fleksible og kan pakkes sammen på enkelt vis. Spesielt badene (flatpakket)
 • Kollektivaksen må være på plass innen sykehuset kan åpne. Er oppe i byvekstplanen. Tett samarbeid med Bymiljøpakken for å knytte sammen med bussvei
 • Et papirløst prosjekt!
 • Skal sørge for at SUS deltar i samfunnsdebatten. God dialog og samhandling med kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ønsker å synliggjøre at SUS er ledende innen forskning, utdanning og innovasjon.
 • Omdømmerisiko – månedlig møte
 • Nullskadevisjon
 • Interaktive møter med de ansatte (infosprint – kjører kontinuerlig informasjonsmøter på en time per møte. Alle kan melde seg på når det passer)
 • Droneprosjekt med sykehuset i Oslo, Avinor og Posten. Mulig å frakte for eksempel blodprøver med drone?

Tips: besøk www.sus.no/sus2023 Her finner man byggekamera som oppdateres hvert 10.minutt, samt presentasjoner om prosjektet.


Referat årsmøte NFKR region Rogaland  10.04.2019

Deltakere: 19 stk

Agenda:

 1. Presentasjon av NFKR v/styreleder
 2. Presentasjon av styret og møtedeltakerne
 3. Årsrapport 2018
 4. Årshjul 2019
 5. Valg av styret
  1. Forslag til nye styremedlemmer:
   1. Brit Tone Bergman, Deloitte
   2. Hege Holsvik, Aker BP

Vedtatte saker:

 • Styret med valg av nye kandidater ble godkjent

I tillegg har Ailin Berntsen, Administrasjonsleder Stavanger Lufthavn, overta plassen i styret som representant for Avinor etter Anette Sigmundstad Heggen.

NFKR region Rogaland  v/Styreleder Rolf Borgersen (Kruse Smith), Tone Margunn Bue (Compendia), Bent Danielsen (Spirit Energy), Anette Sigmundstad Heggen (Avinor) og Lise Grønnevik (UiS)


Til informasjon:

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem».


Kvalitet og Risiko Norge