Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

NFKR Generalforsamling 5. juni 2019

BEKJENTGJØRING OM GENERALFORSAMLING 2019

NFKR avholder Generalforsamling onsdag den 5. juni på Scandic Holmenkolen Park Hotel kl. 17:00-18:00, kvelden før K&R-dagene 2019.

Program

  1. Åpning
  2. Deltagere – representanter – stemmeberettigede
  3. Godkjenne saksliste og forretningsorden
  4. Velge møteledelse som består av møtedirigent og møtereferent
  5. Behandle årsberetning og årsregnskap
  6. Behandle strategi
  7. Behandle innkomne saker
  8. Velge foreningens hovedstyre, og styreleder.
  9. Velge medlemmer til valgkomitéen

Alle dokumenter vil bli lagt ut på www.nfkr.no /medlemsidene senest 2 uker før Generalforsamlingen:

 1. Innkallingen
 2. Vedtekter med forretningsorden (se https://www.nfkr.no )
 3. Årsberetning
 4. Årsregnskap
 5. Strategi
 6. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være styret i hende senest 3 uker før Generalforsamlingen, dvs. før utløpet av 15. mai.

Alle NFKR sine medlemmer er velkomne.

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Kvalitet- og Risikostyring

Ernst Ole Solem (sign)

Styreleder

Påmelding epost til:  info@nfkr.no

Vedlegg (innlogget);

2019 Gen fors bekjentgjoring

Kvalitet og Risiko Norge