Hopp til verktøylinje

Lean, Six Sigma

Clipart fra Presentermedia.com

Av Sidsel W. Storaas, NFKR Academy

Lean, Six Sigma eller begge deler?

   Sidsel Winther Storaas at LinkedIn

Exceptional business excellence leader, offering my services and expertise

12 articles

Dette er andre artikkel med materiale som vil presenteres på Lean-kurs hos NFKR.  Meld deg på HER.

Hva ønsker du å oppnå med forbedringsprogrammet ditt?

Å effektivisere prosesser og eliminere sløsing? Øke kundetilfredshet? Produsere varer og tjenester av høy kvalitet? Produsere varer og tjenester av høy kvalitet raskere? Fjerne variasjon i output? Null uønsket kvalitetskost? Raskere leveranser? Forbedre nøyaktigheten i det du leverer? Alt som står her?

Hvilken metode velger du og hva fungerer best?

Både Lean og Six Sigma klinger ulikt hos ulike personer basert på erfaring fra tidligere og oppfatningen man har om metodene. Men hva er det, egentlig?

En kulturell, ledelsesfilosofisk sak? I følge Niklas Modig så er Lean en “Operasjonell strategi som prioriterer flyteffektivitet over ressurseffektivitet, gir visuell fremdriftskontroll og kontinuerlig læring.”

Six Sigma kan også være en type operasjonell strategi for forbedring, som et rammeverk som binder sammen organisatorisk forbedring, kvalitetsinitiativ og de strategiske målene som selskapet har satt, der man måler ved hjelp av produktivitet, kostnadseffektivitet og kvalitet.

Six Sigma kan også være et enkelt kvalitetskontrollprogram. Men mange forbinder det kanskje mest som et statistisk målesystem? Dvs det gir en indikasjon på prosessytelse – variasjon og (in)konsistens i hvordan prosessen fungerer. Man bruker da den greske bokstaven sigma for å uttrykke standardavvik. Og om man kommer opp til et nivå som tilsvarer “6 sigma” – da har man kun 3.4 feil per million hendelser. Jo høyrere sigmanivå, jo bedre presterer man.

Lean kan også brukes slik – som et målesystem for prosessytelse, der man fjerner mer og mer ikke-verdiskapende trinn for en forenklet og forbedret, strømlinjeformet produksjonsprosess.

Det tredje elementet er som metode. Six Sigma er mest kjent for DMAIC; Define, Measure, Analyse, Improve, Control og er en rigorøs, steg-for-steg, analytisk fremgangsmåte for å løse problemer med et bibliotek med ulike statistiske og andre metoder slik at man optimaliserer forbedring og kontroll. Ditto med Lean, slik det er kjent fra f.eks. Toyota, med en rekke verktøy og teknikker man kan bruke. Tilsammen utgjør det en verktøykasse med flere titalls verktøy.

Enten man bruker Lean eller Six Sigma som filosofi, målesystem eller problemløsningsverktøy viser det seg at de er sterkere sammen enn alene.

Å gjøre arbeid MYE BEDRE – bruk Six Sigma

Gjør arbeidet MYE RASKERE – ved hjelp av Lean-prinsipper

Sammen – betyr at arbeidet produseres til en LAVERE KOSTNAD

Lean fjerner sløsning, øker gjennomløpshastigheten, fjerner ikke-verdiskapende steg, bedrer grensesnittene mellom prosesstegene og fokuserer på kundens behov. Six sigma fjerner variasjon, forbedrer kvalitet, reduserer variasjonen i hvert enkelt steg, optimaliserer de gjenværende stegene og fokuserer på kunden. Sammen bedrer de hastighet og nøyaktighet, møter kundens forventninger, bedrer lønnsomheten, utvider kapasiteten og gir oss større fleksibilitet.

No alt text provided for this image

Når man bruker en helhetlig tankegang og ikke velger ut den ene eller den andre retningen, fritt velger mellom de ulike verktøyene som finnes og ikke setter en “merkelapp” på forbedringsarbeidet, står man også friere til å jobbe mot det som faktisk betyr noe. Pass på at du mestrer alle metoder og forstår hva som gir verdi for ditt bidrag.

Sidsel W. Storaas, NFKR Academy

Kommenter og del gjerne, også på våre NFKR LinkedIn diskusjonssider

Link til kurs  A5.1 Lean og forbedringer

Kursleder Sidsel W. Storaas holder fra april-19 kurs i Lean og forbedringer, hvitt og gult belte/nivå. Dette kurstilbudet utvides ytterligere for høsten-19

#Lean SixSigma

Kvalitet og Risiko Norge