Kvalitetsguruer – W. Edwards Deming

Av Sidsel W. Storaas, NFKR Academy

Sidsel Winther Storaas

Exceptional business excellence leader, offering my services and expertise

12 articles LinkedIn

Dette er fjerde artikkel med materiale som vil presenteres på Lean-kurs hos NFKR i april og mai og den andre av seks med litt dypere presentasjon av de viktigste personene vi kan lære av. Vi vil ikke gå i dybden på disse guru’ene i kurset, men du vil få materialet utdelt og gjort tilgjengelig. Meld deg på HER.

Deming, ja. Det var litt av en karakter og kanskje den best kjente av alle guru’ene. Et billedsøk på “Deming Quote” på Google vil få frem mange gullkorn!

Han ble født i 1900 og døde i 1993. Han var en amerikansk statistiker, professor, forfatter og konsulent. Han var involvert i produktforbedring i amerikansk industri under andre verdenskrig – sammen med blant annet Walter Shewhart, men er kanskje best kjent for rollen han hadde i oppbygningen av japansk industri i etterkrigstiden. Fra 1950 var han involvert i forbedring av design, produktkvalitet, testing og salgsteknikker i japansk industrivirksomhet, og er kjent for bruken av statistiske metoder til å nå produksjonsmålene.

Kaoru Ishikawa skriver i sin bok “What is Total Quality Control – the Japanese Way” om Deming: “In 1950 JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers) held a seminar with Dr. W. Edwards Deming of the United States as lecturer. It was a seminar on statistical quality control of managers and engineers and lasted 8 days. The lectures were clear and incisive, benefiting not only the sponsors but also all those who heard Deming. Dr Deming was the one who introduced quality control to Japan His initial visit was followed by visits in 1951 and 1952. He has continued to educate the Japanese public and industry in quality control”.

Inntektene fra disse seminarene ble gjort tilgjengelig for JUSE som brukte disse til å etablere Deming-prisen.

No alt text provided for this image

Et av de viktigste prinsippene i Demings teorier om statistisk prosesskontroll er at en prosess er under «statistisk kontroll» hvis variansen i de målte verdiene er innenfor prosessens «normale» varians. Avvik fra den normale variansen må granskes og analyseres, og det må implementeres mottiltak mot årsaken til avvikene. Målinger må gjøres både under og etter produksjonsprosessen.

Deming la også mye vekt på ledelse og bedriftledelsers rolle i prosessdesign.

Deming introduserte blant annet 14 prinsipper for økt effektivitet.

Blant disse var at ledelsen ikke måtte sette tilfeldig valgte mål for produktiviteten, at man måtte bryte ned barrierer mellom avdelinger i bedriften, at man måtte fjerne all former for frykt fra organisasjonen og at alle prosesser måtte forbedres kontinuerlig.

Prinsippene kan brukes til for eksempel egenvurdering av egen innsats for Lean transformasjon. Disse punktene og mange andre trukket ut fra en levetid dedikert til rådgivning, undervisning og lytting ble samlet inn i hans innflytelsesrike bok fra 1982 “Quality, Productivity and Competitive Position”.

Mot slutten av sitt liv skrev Deming sin siste bok “The New Economics” (1992), kanskje den mest gåtefulle av alle. Han introduserte et system om dyp kunnskap (profound knowledge), men han rakk aldri å gjøre denne teorien komplett, og uten forskning bak hvordan systemet skulle brukes.

Greg Watson forteller: “I 1992 introduserte Deming sitt system med dyp kunnskap (profound knowledge) som en mekanisme som lederne kunne bruke for å gjøre organisatorisk transformerende beslutninger for å implementere strategiske endringer. Han koblet denne teorien til Deming Cycle, som representerte en endring i den japanske PDCA-kontrollsyklusen, med fokus på læring og forbedring snarere enn på arbeidsprosessanalyse og -kontroll. Disse endringene var gåtefulle fordi Deming ikke ga akademiske sitater for systemet, ei heller koblinger til tidligere teorier eller operative definisjoner for de vilkårene han brukte. I stedet antyder Deming at hans tidligere teorier skal oppfattes som et naturlig tillegg av dette nye systemet. Dermed representerer systemet med dyp kunnskap et rammeverk for videre vurdering og ikke et seriøst fremgang i kvalitetstenkning.”

Blant kvalitetsledere, var det kun Deming som endte opp med noe som nærmer seg kultstatus. Hans berømmelse er datert til en NBC-tv-dokumentar fra 1980, kalt “If Japan Can, Why Can’t We?” der han ble fremtredende benyttet. Oppmerksomheten fokuserte iblant på hans direkte og bryske foredragsstil, ignorerte substansen av hans budskap og la igjen noen unødige misforståelser om mannen, ifølge de som kjente ham godt.

Deming regnes som en av de største og fremste kvalitetstenkerne i moderne tid.

Sidsel W. Storaas, NFKR Academy

Kommenter og del gjerne, også på våre NFKR LinkedIn diskusjonssider
1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Den klassiske PDAC-sirkelen (Deming Circle) gjelder også compliance […]

Comments are closed.

Link til kurs  A5.1 Lean og forbedringer

Kursleder Sidsel W. Storaas holder fra april-19 kurs i Lean og forbedringer, hvitt og gult belte/nivå. Dette kurstilbudet utvides ytterligere for høsten-19

#Lean SixSigma