Hopp til verktøylinje

Kvalitetsguruer – Walter A. Shewhart

Av Sidsel W. Storaas, NFKR Academy

Kvalitetsguruer – Walter A. Shewhart

Sidsel Winther Storaas

Exceptional business excellence leader, offering my services and expertise

11 articles LinkedIn

Dette er tredje artikkel med materiale som vil presenteres på Lean-kurs hos NFKR i april og mai og den første av seks med litt dypere presentasjon av de viktigste personene vi kan lære av. Vi vil ikke gå i dybden på disse guru’ene i kurset, men du vil få materialet utdelt og gjort tigjengelig. Meld deg på HER.

I denne artikkelen vil vi bli bedre kjent med Walter A. Shewhart (1891 – 1967). Han var en amerikansk fysiker, ingeniør og statistiker. I kvalitetssammenheng er han mest kjent som statistiker og er den som først lagde systematikk rundt statistisk prosesskontroll. W. Edwards Deming (som vi skal bli bedre kjent med i neste artikkel) sa om Shewhart “Som statistiker var han, som så mange av oss andre, selvlært, basert på en god bakgrunn av fysikk og matematikk”.

No alt text provided for this image

Bell-telefonens ingeniører hadde jobbet for å forbedre påliteligheten til overføringssystemene i telefonapparatene. For å imponere amerikanske lovgiverne med den høye kvaliteten på tjenesten, var Shewharts første oppgave å forbedre stemmeklarheten til karbonsenderne i selskapets telefonhåndsett.

I 1924 presenterte han for første gang et enkelt diagram som vi i dag vil kjenne igjen som en statistisk kontrollplan. Dette var ca en tredel av en side, og på resten av siden beskrev han alle de essensielle prinsippene og betraktningene som er involvert i det vi i dag kaller prosesskvalitetskontroll. Shewhart arbeid poengterte viktigheten i å redusere variasjon i fremstillingsprosessen og beviste at å kontinuerlig justere prosessen for å unngå avvik faktisk medførte MER variasjon og dårlige kvalitet.

Shewhart fremstilte dette som “assignable cause” og “chance cause”. Senere har dette blitt “common cause” og “special cause” – mer kjente begreper når vi jobber med prosesskontroll. Shewhart poengterte at hvis man klarte å kontrollere “common cause” av variasjon ville man ha “statistisk kontroll” av prosessen og dermed kunne forutse utfallet av prosessen og dermed få forutsigbarhet i produksjon og økonomi.

Hans arbeid er oppsummert i boken “Economical control of quality of manufactured product” (1931).

No alt text provided for this image

Etter denne boken kom ut fortsatte Shewhart sitt arbeid innen statistikk også utover industriell kvalitet. Hans andre bok “Statistical methods from the viewpoint of quality control” (1939) viste en radikal ulik tilnærming til statistikk enn akademia på denne tiden. Han var sterkt operasjonell og ga fundamentet for anvent statistikk – bakgrunnen for de fleste statistiske metoder vi bruker innen Six Sigma i dag.

Han ga to gode grunnregler for presentasjon av data:

  1. Data har ingen mening utenfor sin sammenheng
  2. Data inneholder både signal og støy. For å kunne trekke ut informasjon må man skille signalet fra støyen i dataene.

Sent på 20-tallet kom W. Edwards Deming på banen og studerte arbeidet til Shewhart. Dette var starten på et langvarig samarbeid mellom de to, særlig rundt produktivitet under andre verdenskrig, og senere Demings promotering av Shewharts ideer under sine besøk i Japan på 50-tallet. Deming videreutviklet Shewharts ideer og kom opp med det som Deming kalte “the Shewhart Cycle”. nnDenne er i dag best kjent som PDCA.

Sidsel W. Storaas, NFKR Academy

Kommenter og del gjerne, også på våre NFKR LinkedIn diskusjonssider

Link til kurs  A5.1 Lean og forbedringer

Kursleder Sidsel W. Storaas holder fra april-19 kurs i Lean og forbedringer, hvitt og gult belte/nivå. Dette kurstilbudet utvides ytterligere for høsten-19

#Lean SixSigma

Kvalitet og Risiko Norge