Hopp til verktøylinje

Sidsel Winther Storaas – kursleder i Lean SixSigma

Siv.ing. Sidsel Winther Storaas

Sidsel er siv.ing. og i kategorien «Exceptional Quality Leader» med:

  • Tunge fag- og lederoppgaver med kvalitet og forbedringsledelse i som del av forretningsledelse
  • Lang innsats i NFKR som bl.a. Styreleder, foreleser på NFKR konferanser og på EOQ Congress, NFKR Ambassadør, og bidragsgiver fra medlemsbedrifter
  • Personlige egenskaper som differensierer kursledelse med engasjement og glød for å viderebringe kunnskap
  • Nivå på kunnskaper og erfaring, faglig oversikt
  • Topp score som kunnskapsformidler og foreleser på NFKR konferanser, oppnådde resultater, tydelighet, målrettet anvendelse av fag
  • Utpekt som Leading Speaker på EOQ Congress i Lisboa i oktober 2019

NFKR ønsker Sidsel velkommen, nå også som kursleder!

Sidsel W. Storaas

foto: TPau / NFKR

Sidsel W. Storaas, kursleder NFKR Academy

Kvalitet og Risiko Norge