Bilder fra møtet som ble avholdt 2. april hvor det ble  rapportert om 15 superinteresserte og aktive deltagere, og god stemning!????

Bransjer som var representert;

Olje/gass, samferdsel, entreprenør, akademia, systemleverandør, rådgivning m.m

 Invitasjon – nyhet

Ledelsen gjennomgåelse

ref. kravene i ISO 9001:2015

NFKR kafé, region Sør inviterer til medlemsmøte og nettverksamling den 2. april med innspill til tema fra regionsleder og kvalitetsrådgiver Tanja Renate Erichsen og erfaringsføring fra Preben Guttormsen, daglig leder i Panterra AS.  For de som har anledning møtes vi til et QA måltid allerede kl 18:00-19:00 i restaurant ‘Hos Naboen’ Kristiansand, og fortsetter med åpen og uformell fagsamling med tema for samlingen i lokalene under fra kl 19:00 – 21:00

AGENDA

 • Teorien i standardens krav om Ledelsens gjennomgåelse – litt generelle tips og triks, innlegg v/regionsleder Tanja Erichsen
 • Erfaringsoverføring og foredrag, innlegg fra Panterra AS v/daglig leder Preben Guttormsen
  • litt om historikken til selskapet og litt om deres utvikling
  • hvordan Panterra gjennomfører ‘ledelsens gjennomgåelse’ i praksis
  • hva har ISO-sertifikatet har bidratt til for tilgang til kunder og marked
 • Åpen dialog med spørsmål, diskusjon og drøfting av tema
 • Innspill til nye samlinger

I tillegg til faglige innlegg og foredrag, ønsker vi å legge opp til en sosial arena hvor det også er rom for den mer uformelle samtalen.

Målsetting for NFKR Sør er å skape en arena med fagsamlinger og bedriftsbesøk.  Vi ser et ønske om å arrangere nettverksmøter hvor vi får anledning til å treffe likesinnede, som vi kan dele faglige gleder og utfordringer sammen med.  

Velkommen!

Region Sør; arrangør regionsleder Tanja Renate Erichsen og Karl-Wiggo Jensen fra Durapart

Vi ønsker velkommen til erfaringsutveksling og hyggelig nettverksbygging! Møtet er åpent for alle. Inviter gjerne med en kollega eller send invitasjonen  videre til ditt nettverk i regionen.

Møtet er åpent for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem – se “meld deg inn” på www.nfkr.no .

Vi sees “hos Naboen”, vel møtt !

 • Tidspunkt

  Tirsdag 2. april 2019, kl 19:00-21:00

  Vi møtes gjerne til en QA-burger i restauranten fra kl 18

 • Sted

  Restaurant ‘hos Naboen’, Markens vei Kristiansand

 • Pris

  Ingen deltageravgift for NFKR medlemmer og inviterte

 • Deltakerliste

  Se hvem du møter – (kommer)

Foto NFKR;  fra tidligere fagsamlinger ‘hos Naboen’