Hopp til verktøylinje

Ta kvalitets- og risikoledelse på alvor // bli med på konferanse // #nfkrK&R2019

Kvalitet & Risikodagene 6.-7.juni 2019 

Vi har tatt en prat med lederen for årets programkomité

Siri Viken, Underdirektør Kvalitet, Skatteetaten 

Siri Viken er medlem av NFKR Hovedstyret og har tidligere sittet flere år i Regionstyret i Østlandet Oslo. Hun har en lang karriere bak seg i flere næringer, og jobber til daglig som kvalitetssjef for Skattetetaten, med ansvar for Kvalitets- og Virksomhets-styringssystemet, Lean/Kontinuerlig forbedring, faglig styring av  dokumentasjonsforvaltningen og helhetlig risikostyring i Skatteetaten. De siste 11 år har hun ledet kvalitetsarbeidet i etaten som medførte en kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats I 2017 til Skatteetaten.

Se program for årets Kvalitet & Risikodager her – oppdateres kontinuerlig

.

Intervju med programkomitéens leder Siri Viken

NFKR;  
Vi ser at tema for konferansen er i en annen retning enn de siste årene. Her ser det ut som det ligger en del tanker bak dette valget. Kan du si litt om dette?

Siri Viken;
Vi følger nøye med internasjonalt og i Norge på utviklingen innen fagfeltet kvalitet og risiko, samt hva våre medlemmer ønsker av temaer. Vi har på flere av de siste konferansene behandlet nye trender og digitalisering, og sett at det har hatt begrenset interesse hos våre medlemmer. Vi prioriterer derfor denne gangen de grunnleggende fagene i kvalitet og risikoledelse. Grunnleggende fag er som “evergreens” som endrer seg lite selv om ny teknologi med ny funksjonalitet stadig bølger inn over oss.

NFKR; 
Er det faglige forhold du vil trekke frem i programmet?

Siri Viken; 
Ja, det er mange faglige highlights vi vil trekke frem:

 • Vi har hentet Dr. Paulo Sampaio, professor  i Kvalitetsledelse fra University of Minho i Portugal. Han åpner konferansen med et foredrag over resultatene et av hans forskningsprosjekter som har kartlagt bruk av kvalitet i 110 land. Dette inkluderer Norge som plasseres på verdenskartet – av stor interesse for oss.
 • For første gang har vi en egen aktivitet med erfarne faglige veiledere. Under  fem ulike temaer vil erfarne fagledere stille opp som veiledere og diskusjonspartnere for hjelp og støtte.
 • I forbindelse med at Kvalitetsnettverket i KS, Kommunesektorens organisasjon, har blitt en del av NFKR, ønsker vi de velkommen med en egen strøm på Dag 1.
 • Vi åpner Dag 2 med den franske European Quality Leader, Patrick Mongillon med sin forrykende presentasjon basert på PDCA modellen. Patrick er visepresident i vår franske søsterorganisasjon, og han er medlem av EOQ styret.
 • Patrick Mongillon vil også hilse oss under middagen med siste utgave av  “Qualiy’Board”
 • Retorikk innslag: For første gang gir konferansedeltagere muligheten til å forbedre sine ferdigheter i klar tale – både til kollegaer, stab og ledere. Dette dekkes både i innledningen første dag og i en egen 2,5 timers workshop dag 2.
 • Vi avslutter konferansen med en seilas fra Gran Canaria til Karibien med tidligere HR direktør i Nokia. Alt sett gjennom brillene til en kvalitet-& risk leder.

NFKR;
Hva skal deltakerne ha med seg av nytteverdi hjem fra denne konferansen?

Siri Viken; 
K&R konferansen har alltid scoret meget høyt fra deltagerne på innhold, foredragsholdere, og nytteverdi.

 • Vi lytter alltid til brukerne og har konferansetema, fag, forelesere og bidragsytere for høy nytteverdien for deltakerne.
 • Vi har i denne konferansen profilert grunnleggende K&R fag
 • Vi har egen strøm for erfaringsoverføring med fagledere på 5 temaer
 • Deltagere har for første gang også muligheten til å forbedre sine ferdigheter  i klar tale – både til kollegaer, stab og ledere

NFKR;
Andre forhold av verdi for deltagere?

Siri  Viken; 
Ja, la oss nevne at konferansen teller som faglig oppdatering for fornyelse av EOQ kompetansesertifikater.
Og –  musikken, vår faste underholding til desserten etter Holmenkollens kjente kulinariske retter, er verdt å glede seg til – og at  hotellet har anskaffet nytt elektrisk piano til oss for K&R lederens “after dinner” kreative hjørne.

Vi gleder oss og ser frem til å møte mange hyggelige kollegaer til to spennende dager!

Fotokred: DNB

fra nyhetsartikkel DNB okt-17; “Robotene tar over”

Kvalitet og Risiko Norge