Hopp til verktøylinje

Vel gjennomført fagsamling, bedriftsbesøk hos Aker Solutions Trondheim,  26. februar kl 13:00

Til topps med kontinuerlig forbedring!

Ingress:

Kontinuerlig forbedring; “Stadig klaging og masing, eller lønnsom og inspirerende utvikling av virksomheten?”

De fleste organisasjoner har fokus på hvordan man stadig skal forbedre seg, og det har etter hvert utviklet seg ulike metodikker og verktøy for å jobbe med kontinuerlig forbedring. På denne fagsamlingen setter vi fokus på forbedringsarbeid, og tre ulike virksomheter vil komme og fortelle om sine erfaringer med ulike verktøy og metodikker i sitt forbedringsarbeid.

Agenda / foredragene 

 • Velkommen og åpning ved NFKR region Trøndelag og  til Aker Solutions, v/NFKR Trøndelag regionleder Sigrun Lande Sørensen (Project Q&CI manager, Aker Solutions)
 • Det lille som er det store; Små forbedringer, satt i system, og som alle i organisasjonen vet gjør underverker  v/Jan Roger Kråkmo, Produksjonssjef, Skanska
 • Agile utvikling; En slags LEAN for programvareutvikling v/Are B. Willumsen, senior developer, Kongsberg Maritime AS
 • Forbedringsarbeid i praksis; Motivering og Aktivt forbedringsarbeid v/ Nils-Arne Figenschau, prosjektleder Aker Solutions
 •  Kort årsmøte for NFKR Trøndelag med oppsummering av 2018 og planer for 2019 samt valg av nytt styre  v/ Sigrun Lande Sørensen, regionsleder 

OPPSUMMERING fra medlemsmøte 

NFKR region Trøndelag 26. februar 2019

Region styreleder Sigrun Lande Sørensen (Project Q&CI manager, Aker Solutions) ønsket velkommen til årsmøtet/fagsamlingen og til Aker Solutions.

Årsmøte

NFKR region Trøndelag, ved styreleder , åpnet medlemsmøte med et kort årsmøte.

 1. Styret NFKR, Region Trøndelag
  1. Det er har vært et stabilt styre på 7 medlemmer gjennom mange år.
  2. 3 medlemmer går ut nå (Sigrun, Ingunn og Karin).
  3. Per Sørum, MainTech AS, valgt inn som nytt medlem.
  4. Avventer svar fra et mulig nytt medlem.
 2. Aktiviteter gjennomført i 2018
  1. I 2018 ble det gjennomført 3 medlemsmøter, ref. nfkr.no for ytterligere informasjon om faglig innhold fra disse møtene.
   1. Systematisk forbedringsarbeid
   2. GDPR –Personvernforordningen
 • Operativt beredskap
 1. Planer 2019
  1. Arbeide i henhold til NFKRs Strategi.
  2. Gjennomføre 2 regionale medlemsmøter/fagsamlinger i vårsemesteret og 2 i høstsemesteret.
  3. Foreløpig tema er: Risikostyring, Powerhouse, nytt signalbygg, HMS, systematikk medvirkning.

For fortsatt å kunne gjennomføre gode medlemsmøter oppfordrer NFKR deltakere til å komme med innspill både til tema for medlemsmøter, foredragsholdere samt vertsbedrifter for medlemsmøter.

Geir Mathisen fra NFKR hovedstyre takker av mangeårige styreleder Sigrun Lande Sørensen i region Trøndelag, styreleder fra des.-2011.

Fagsamling

Første innlegg var «Det lille som er det store; små forbedringer satt i system, og som alle i organisasjonen vet gjør underverker» v/Jan Roger Kråkmo, Produksjonssjef Skanska.

Han tok oss gjennom 12 års prosjektarbeid (2016-2019) med små forbedringer som fundament. Målet for bedriften var å satse på større prosjekt som gir grunnlag for å tjene penger.

 • LEAN-fan.
 • Ingen quick fix.
 • Gjennomgang av erfaringer fra prosjektene.
 • Kick off-møter med nøkkelpersoner så tidlig som mulig.
 • Digitalisering er godt i gang.
 • Utfordringen ligger i å knytte erfaringene sammen til en helhet.
 • Gode på Endringsbehov, Endringsevne, Endringsvilje og Prioritering, men sliter med å få tatt ut gevinsten av initiativene.
 • NB! Ta med skeptikerne i startfasen.
 • Det må være en pådriver.
 • Har laget en suksessformel.
 • Akkordsystem er genialt.
 • Prestasjonssystemer er bra.

Andre innlegg var «Agile utvikling; En slags LEAN for programutvikling» v/Are B Willumsen, Senior developer, Kongsberg Maritime AS.

Are gikk gjennom Agile software development cycle.

 • LEAN for software
 • Korte iterasjoner
 • Oppgaver løses fullt ut
 • Ofte tilbakemeldinger og kommunikasjon med kunden
 • Fleksibel bår det gjelder nye krav

Stor fordel sammenlignet med gammel metode «Waterfall-model» hvor kunden ikke ser produktet før det er ferdig, mens kunden i Agle-prosessen deltar i hele utviklingsløpet.

Sprint

 • Korte iterasjoner; 2-4 uker
 • SCRUM-metodikk

Daily standup

Daglig møte for hele prosjektet

 • hva har der gjort
 • hva skal dere gjøre
 • hva hindrer dere

Møter som gjennomføres stående er effektive.

Backlog

 • Lager liste over hva som skal gjøres
 • Punkter prioriteres fortløpende
 • Plukker de øverste på listen

Siste innlegg var «Forbedringsarbeid i praksis; Motivering og Aktivt forbedringsarbeid» v/Nils-Arne Figenschau, Prosjektleder Aker Solutions.

Nils-Arne beskrev forbedringsarbeid gjennom prosjekter i periodene 2014-2016, 2016-2017, 2017-2018.

 • Markeder i endring
 • LEAN igangsatt
 • Felles initiativ med kunder
 • Visualisering ved tavlemøter
 • Kapasitet og tid i lederteamet til å forbedre
 • Forbedret oppstartsprosess gir bedre forståelse av kundens behov

Tavlemøter

 • 3 timers ukentlige ledermøter => 15 minutter daglig tavlemøte
 • Startet som pilot => felles evaluering og beslutning
 • 50% reduksjon av tid i gjentagende møter

Erfaringer

 • Mer samstemt lederteam og prosjekt.
 • Totalt meget god effekt.
 • Ikke lett å overføre noe fra et prosjekt til et annet
 • LEAN-coach meget viktig
 • Alle er del av ett team
 • Suksesshistorier i månedlig sosial sammenkomst
 • Erkjenn faktiske forbedringer

Forbedringslogg

 • Ukentlig oppfølging i tavlemøter
 • 40-50% kostnadskutt
 • Lære fra forrige prosjekt

Forbedringsarbeid i praksis

 • Kundens behov
 • Være i forkant
 • Krever kapasitet og tid
 • Mestringstro / suksesshistorier
 • Piloter
 • Forbedrings-coach
 • Lytte til dem som har et problem og løse det
 • Erfaringsoverføring fra et prosjekt til et annet
 • Ikke hopp rett til løsning før problemet er definert
 • Fokus helt til problemet er løst
 • Feire suksessen

Avslutning fra NFKR – alle presentasjoner vil finnes på www.nfkr.no på medlemssidene.

NFKR Trøndelag v/ regionsstyreleder Sigrun Lande Sørensen, Tom E. Berland, Kjetil Gjøen, Knut Iver Aastorp , Karin E. Larsen, Ingunn Dåvøy og Jørgen Breivik 


Generelt: 

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem».

Styreleder Sigrun takker

Are B. Willumsen, fra Kongsberg Maritime

og Jan Roger Kråkmo, Produksjonssjef i Skanska Norge

Kvalitet og Risiko Norge