Norsk Forening for kvalitet og risikostyring ønsker din søknad:

Kvalitetspris for myndigheter 2019

Alle kan foreslå kandidater inklusive egen organisasjon.

Søknaden får du ved å henvende deg til NFKR administrasjonen – info@nfkr.no  Det er tilstrekkelig å fylle ut de grå feltene på søknadsskjemaet. Dette kan best gjøres av den/de som kjenner kvalitets- og risikoarbeidet i egen organisasjon.

Vi ber om at søknad sendes til oss på e-mail tp@nfkr.no før 30.april 2019.

Nytt for 2019 – vesentlig forenklet søknadsskjema.

Hensikten med hederstegnet er å hedre og profilere offentlige organisasjoner som jobber med kvalitets- og risikoledelse i sin videste forstand.

Dette er en norsk versjon av tilsvarende hederstegn for European Organisation for Quality, og med 17 kriterier tilhørende tilrettelegging og nettverksbygging, utvikling av medarbeidere samt kvalitetsforbedringer som bidrag til å nå langsiktige mål..

Styret i NFKR vil beslutte hvem som tildeles prisen.

Utdelingen av prisen foregår hvert år på NFKRs årlige konferanse Kvalitets- og Risikodagene i juni, som de siste årene har blitt gjennomført på Scandic Holmenkollen Park Hotel.

27.februar 2019,

Dag Wilhelmsen,  NFKR Ambassadør og leder av arbeidsgruppen for Kvalitetspris for myndigheter

NFKR Medlemsundersøkelse 2018

Bli medlem i dag og få:

  • Adgang til Norges sørste fagnettverk for ledere innen kvalitet og risikoleselse
  • Få tilgang til landets fremste spesialister gjennom vårt kompetansesenter
  • Delta på medlemsmøter og konferanser
  • nser Tilgang til aktuelle jobbannonser
  • Rabatter på kurs og konferanser

LES MER OM VÅRE MEDLEMSFORDELER HER