Kvalitet og Risiko Norge ønsker din søknad:

Kvalitetspris for myndigheter

Alle kan foreslå kandidater inklusive egen organisasjon.

Søknaden får du ved å henvende deg til KRN administrasjonen – aa@qrn.no  Det er tilstrekkelig å fylle ut de grå feltene på søknadsskjemaet. Dette kan best gjøres av den/de som kjenner kvalitets- og risikoarbeidet i egen organisasjon.

Vi ber om at søknad sendes til oss på e-mail  tp@qrn.no

Hensikten med hederstegnet er å hedre og profilere offentlige organisasjoner som jobber med kvalitets- og risikoledelse i sin videste forstand.

Dette er en norsk versjon av tilsvarende hederstegn for European Organisation for Quality, og med 17 kriterier tilhørende tilrettelegging og nettverksbygging, utvikling av medarbeidere samt kvalitetsforbedringer som bidrag til å nå langsiktige mål..

Styret i KRN vil beslutte hvem som tildeles prisen.

Utdelingen av prisen foregår hvert år på KRNs årlige konferanse Kvalitets- og Risikodagene i juni, som de siste 10 årene har blitt gjennomført på Scandic Holmenkollen Park Hotel, og så nå vil bli overflyttet til Quality .