Stillingsannonser på NFKR web

Er du åpen for nye utfordringer eller ønsker å lyse ut ledig stilling?

Vi har nå åpnet for å tilby annonser for stilling ledig på NFKR web, se banner-annonsering. Priser i henhold til plassering, eksponering, størrelse og annonse periode.

Ta kontakt med Annlaug for tilbud; aa@nfkr.no

 

Som ensempel på våre to kategorier annonse,

Kategori 1; Banner annonse forside web fullbredde – inntil 3 annonser på rullering i kategori  stillingsannonser

 

 

Kategori 2: Annonseplass samlingsannonser – Knapp 185*185