Hopp til verktøylinje

ISO 9001 vs LEAN

Av Siri Mathiesen, NFKR Academy

ISO 9001 og LEAN dreier seg om å optimalisert driften.

Essensen av ISO 9001 er å guide ledere til å etablere rutiner for en optimal drift av virksomheten. Det vil bl.a. si rett produkt og rett kvalitet til kundene for å sikre inntektene, samt effektive prosesser for å holde kostnadene nede.

LEAN har fokus på at du gjør kun de aktivitetene som skaper verdi for kunden. Det setter fokus på kunden, og et minimum av nødvendige aktiviteter som bidrar til å holder kostander nede.

ISO 9001 og LEAN er to sider av samme sak.

Sørg for inntekt via fornøyde kunder og hold kostnadene nede via optimaliserte prosesser. Dette gir bærekraft for virksomheten!

Et selskap trenger inntekter. Inntekter kommer fra kundene. Med gode produkter/tjenester er kundene villig til å betale. Dette er grunnlaget for inntektsstrømmen.

For å kunne levere varer/tjenester til kunden gjør vi diverse aktiviteter hvor vi følger vi de interne prosessene. Disse aktivitetene koster selskapet. Det er derfor viktig å optimalisere aktivitetene, samt rekkefølgen for å optimalisere pengebruken. Det koster å levere, men det går an å redusere lekkasjer som dukker opp grunnet dårlige prosesser og feil bruk av ressurser.

Når lekkasjene er redusert til et minimum vil selskapet sitte igjen med et større overskudd, eller kunne tilby varer/tjenester til kundene til en lavere pris og dermed være konkurransedyktige. Både ISO 9001 og LEAN arbeid støtter opp under det samme resultatet.

ISO 9001 sier lite om hvilke metoder du skal benytte for å optimalisere dine prosesser. Den gir deg i hovedsak beskjed om hva du skal tenke på, og områder du bør ha kontroll med. LEAN på sin side har metoder assosiert til seg.

Her er noen av metodene som støtter opp under prosessoptimalisering: Gå baklengs for å se hva som skaper verdi for kunden. Alt annet kan fjernes. Ikke sløs med ressursene. «Muda» gir deg tips om hva som kan fjernes/optimaliseres. «Kanban» som fungerer som et just-in-time bestillingssystem. «Mura» og «Muri» har fokus på balanse, unngå overbelastning og flaskehalser.

I tillegg er det andre LEAN metoder som påvirker effektiv gjennomføring av oppgaver, bl.a «5S» for orden og ryddighet og «Gemba» gå ut til problemet og løs det der. Slik ISO 9001 har fokus på kontinuerlig forbedring har LEAN det via «Kaysen».

ISO 9001 og LEAN er to nesten like veier til samme mål. Filosofien er veldig lik, og metodene som er kjent under LEAN er gode metoder å benytte seg av for et styringssystem basert på ISO 9001. Så, ja takk, begge deler!

5 LEAN prinsipper

  1. Identifiser det som skaper verdi for kunden
  2. Kartlegg verdiflyten og fjern sløsing
  3. Skap flyt rundt de verdiskapende aktiviteten
  4. Produser på bestilling, ikke for lager
  5. Streb etter det perfekte med regelmessig forbedringer

ISO 9001 prinsipper (ikke de formelle)

  1. Sørg for tilfredse kunder
  2. Forstå dine prosesser og konsekvenser av dine handlinger
  3. Bygg et risk-basert system; gjør det som er nødvendig for å sikre kontroll
  4. Gjør målinger, undersøk og rapporter slik at du kan forbedre dine prosesser

I NFKR setter vi nå opp et kurs som går nærmere inn på LEANs «8 wastes», eller Muda. Ved å bli bedre kjent med innholdet i ‘8 wastes’ vil du trolig se på din egen organisasjon med nye øyne etterpå, og oppdage områder med potensiale for effektivisering og sparing. Kanskje du er den som kommer med det neste forslaget som sparer arbeidsplassen din for store summer.

Meld deg på! Gleder meg til å møte deg på kurs.

Link til kurset : A1.5a LEAN 8-wastes; Kvalitetskostnader

Siri Mathiesen, NFKR Academy

Siri Mathiesen, kursholder NFKR Academy

Kvalitet og Risiko Norge