Hopp til verktøylinje

Hva er EOQ og hvorfor er vi medlemmer?

Av Torolf Paulshus, Daglig leder NFKR

EOQ – European Organisation for Quality – www.eoq.org – er en forening av nasjonale organisasjoner for kvalitetsledelse. For tiden består EOQ av 26 ‘National Representatives’, EOQ NRs, med NFKR som norsk representant. Vår søknad om å bli NR ble godkjent i 2004 i sterk konkurranse med flere andre norske organisasjoner. EOQ tillater kun en NR fra hvert medlemsland. Det er for tiden ingen andre tilsvarende internasjonale foreninger som kan gi NFKR en rolle og relevante produkter og tjenester i det norske markedet. Det er mange som vi kan tegne medlemskap i, men uten tilsvarende verdi for NFKR eller medlemmene. Derfor er EOQ medlemskap tatt inn i våre vedtekter.

NFKR er en medlemseiet forening som er tuftet på ønsket om, og behovet for, et felles samlingssted for kvalitet- og risikoledere. Vår ferske medlemsundersøkelse bekrefter det. For å få NFKR til å fungere etter hensikten (iht vedtektene) er det mange hensyn å ta. Tre av de er internasjonal forankring, rolle i det norske markedet og egne produkter. Alle nasjonale foreninger søker dette, ref våre avtalepartnere IIA/NIRF, Standard Norge, NFP (Norsk Forening for Prosjektledelse) og andre. Derfor oppsøkte vi EOQ allerede i mars 2004 da vi ba om medlemskap. Det var 9 mndr etter starten. Idag, 15 år senere, har NFKR presidentvervet i EOQ, og vi jobber målbevist for å fornye organisasjonen og å øke nytteverdien av vårt medlemskap. Og i sentrum av EOQ fant vi 26 lys levende organisasjoner som hver har 6-7 produkter, hvorav halvparten av interesse for NFKR. Og vi har full tilgang til de store internasjonale investeringene og interessante statlige forbedringsprosjektene som foregår f.eks. i Dubai. Noen norske kommuner har allerede besøkt Municipality of Dubai og sett hva som foregår. En “eye-opener”.

“What’s in it for me?”

EOQ medlemsskapet tjener sin nytte for NFKR på flere måter:

 • Posisjon, profilering, synlighet og nye produkter / tjenester
 • Inntektsgivende produkter og tjenester
 • Drivende for vekst, eksisterende og potensielle medlemmer

Vi har nettopp fått plassert 3 norske forelesere på EOQ Congress 23.-24. oktober 2019 i Lisboa. Kanskje klarer vi et par til. 2 av disse er NFKR Ambassadører.  EOQ Congress samler forelesere og deltagere fra hele verden, med navn fra de store organisasjonene i USA, Kina, Japan, og fremste kvalitetsinstituttene som Juran og Juse. Dette gir økt nytteverdi for våre medlemmer, og er en internasjonal profileringsmulighet av NFKR som vi ikke har maken til.

Ingen andre internasjonale forbindelser enn EOQ kan tilby oss tilsvarende nytteverdi.

Nytteverdien for våre medlemmer

NFKR tilbyr medlemsmøter for erfaringsoverføring, konferanser, kurs og nettverking. Alle våre kurs er basert på EOQ sine sertifiseringskompetansekrav, som derved er koordinert med det internasjonale kompetansesertifikatmarkedet. Vi benytter 2 av EOQ sine kvalitetspriser I et tilpasset nasjonalt format. NFKR har opparbeidet et navn og en rolle som gir oss muligheten til å hente inn helst av internasjonale kvalitets- og riskguruer.

Med denne forankringen i ryggen har NFKR som forening en lang liste med nytteverdier og medlemsfordeler:

For alle medlemsskap

 • Dekker medlemsfordeler tilknyttet personen som er registrert
 • Deltakelse på medlemsmøter med rabatt/gratis
 • Deltakelse på åpne kurs rabattert
 • Tilgang på medlemssider og dokumentasjon relatert til medlemsmøter etc.
 • Deltakelse på generalforsamling
 • Delta som medlem ved å være registrert i NFKR medlemsregisteret under bedriftsmedlemsskap

For bedriftsmedlemskap

 • Representert i styre/regionstyre/faggrupper og andre tillitsverv
 • Tilgang på rådgivningstjenester fra NFKR administrasjon
 • Tilgang på NFKR fagpanel sine tjenester
 • Kurstilbud – bedriftsinterne kurs
 • Utstiller/stand på konferanser og andre tilstelninger
 • Ved avbestilling deltakelse på arrangement kan plassen overføres til annen fra samme bedrift uten tillegg pris
 • Kjøp av banner annonser på web
 • Rabatterte stillingsannonser, annonser for tjenester
 • Stillingsannonser på NFKR sosiale kanaler
 • Mulighet for å invitere med kollega til medlemspris (dvs når denne kommer fra samme bedrift men ikke registrert i NFKR medlemsregister)
 • Invitere til bedriftsbesøk i NFKR regi – være sponsor for arrangement
 • Tilrettelagt kunde-møte på våre arrangement

Veien videre

Med ny strategi, 15 års driftserfaring og en fersk medlemsundersøkelse i ryggen er NFKR på vei inn i fremtiden. Om 5 år vil vi ha:

 • Mer enn doblet våre produkter og tjenester, dvs økt kompetanseformidling
 • Langt flere medlemmer – fra alle sektorer
 • Langt flere medlemsmøter, konferanser og andre arenaer for nettverking
 • Større digital informasjonsdeling internt I NFKR samt mellom medlemsorganisasjonene i EOQ

Vi håper å se deg som aktivt medlem og bidragsyter på våre møter, kurs og konferanser.

NFKR, Kjørbokollen Sandvika 15. nov 2018

Torolf Paulshus, Daglig leder NFKR
tp@nfkr.no

Bilder fra EOQ Executive Board og General Assembly, Bratislava 2017. Foto: NFKR

Kvalitet og Risiko Norge