, , , ,

Hva skjer med internasjonale standarder?

 

      

Hva skjer med internasjonale standarder?

Standarder er en del av hverdagen for kvalitet- og risikoledere. NFKR deltar i spesialistgruppene i Standard Norge, og direkte i ISO hovedorganisasjon gjennom EOQ – European Organization for Qality – sine representanter. Og vi møter representanter for de største internasjonale standardiseringsorganisasjonene ute på de årlige EOQ Congressene. Vi har derfor førstehåndsinformasjon om hva som beveger seg i dette miljøet og konsekvensene av dette for aktører i Norge.

Den mest nyttige informasjonen mottar vi gjennom EOQ der våre europeiske kollegaer tar tiden og kostnadene med å delta i komiteene som utformer standardene, og ivaretar våre behov og ønsker. Vi mottar derfor regelmessig ferdiganalysert informasjon om utviklingen av standarden fra disse – som del av vårt EOQ medlemskap.

Mens standardiseringsverdenen er en enorm industri med svært mange deltagende organisasjoner, er hovedinteresssen for NFKR sine medlemmer standarder fra ISO – International Standard Organisation, www.iso.org. Dette er en privat organisasjon med hovedkontor i Sveits som har hatt stor suksess som samlingsted for mottak og harmonisering av nasjonale standarder. ISO dekker et globalt behov, og administrerer ca 3000 standarder. En hel del av disse fremstilles i Norge som Norske Standarder – NS.

Vi har nettopp fullført 5-8 års bølgen med oppdatering av de dominerende ISO standardene som er av størst interesse for NFKR medlemmer:

  • ISO 9000:2015 og 9001:2015 Ledelsessystemer. Denne er desidert mest utbredt. “Alle” myndigheter henter prinsipper for styring fra denne standarder, slik som styringskravene I den norske Petroleumslovgivningen, og IMO’s sikkerhet til sjøs som kom i 1996.
  • ISO 14000:2015 Miljøledelsessystemer
  • ISO 19011:2018 Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer. Dette er industri standarden i “vår” del av næringslivet, lik den rollen som IIA og COSO retningslinjene i finansmiljøet.
  • ISO 31000:2018 Risikostyring, retningslinjer. Dette er den dominerende standarden innen risikoledelse.

Det er omfattende og krevende prosesser og verdensomspennende arbeidsgrupper som jobber med revisjoner av eksisterende standarder. Fornyingstakten er derfor ganske lav, typisk 8 år mellom hver hovedutgivelse.

For dere som deltar i kursene på NFKR Academy, får dere fullt innblikk i de nye standardene der. Våre EOQ krav baserte kurs og kompetansesertifisering er alle basert på de nyeste ISO standardene.

For de som er på vei inn i standardenes dunkle verden, vær oppmerksom på kraften og styrken i et koordinert standard begrepsapparat. Standardene er basert på dette. Se ISO 9000:2015, ISO 31000 og ISO 19011. Vi vil lage en egen artikkel om dette.

I tillegg er det de siste 5-8 år utviklet en hel del nye tematiske ISO standarder som hviler på prinsippene for ledelsessystemer i 9001 og risikoledelse i 31000.

Mer om dette i senere artikler.

NFKR, Kjørbokollen Sandvika 10. nov 2018

Torolf Paulshus, Daglig leder, tp@nfkr.no

 

 

NFKR har fagkompetansen

Kvalitet ISO 9001 | Revisjon ISO 19011 | Risk ISO 31000 |