,

NFKR brukerundersøkelse 2018

    Medlemmene vil ha mer av NFKR

Ørjan Slotterøy, NFKR aktive hovedstyremedlem og strategidirektør i Avinor, har vært ansvarlig for NFKR medlemsundersøkelse. Han forteller om svært nyttig tilbakemeldinger og innspill fra medlemmene. Dette er generelt hyggelig lesning og gir gode korrektiver til strategi for, og drift av, foreningen. En av de gjennomgående trekkene er at medlemmene ønsker flere NFKR aktiviteter lokalt.

Resultatene er allerede tatt i bruk for å korrigere NFKR strategi om produkter og tjenester. I neste styremøte 4. desember skal medlemsundersøkelsen tas i bruk for å fastelegge de faglige rammene for de fremtidige NFKR konferansene. Så vi lytter til våre medlemmer.

 

Vinner av trekningen av gratis konferansedeltakelse/kursdag blandt deltakerne annonsert på VK-2018 Bristol 8.november

 

NFKR, Kjørbokollen Sandvika 5. nov 2018

Torolf Paulshus, Daglig leder, tp@nfkr.no