Vi får jevnlig spørsmål angående sertifisering:

  1. Hva er det?
  2. Hvilken nytte kan sertifikatinnehaveren ha av det?

Wikipedia sier:

  • En sertifisering refererer til en bekreftelse for et objekt, person eller organisasjon. Denne bekreftelsen er ofte, men ikke alltid, som en form for ekstern evaluering, opplæring eller vurdering.

Det tilbys 3 typer sertifisering i markedet:

  1. Kompetansesertifisering (person) – bl.a. EOQ kompetansesertifisering (se sertifisering PRU eoq.org )
  2. Produktsertifisering (objekt)
  3. Systemsertifisering (organisasjon)

Hensikten med kompetansesertifisering er å sikre et visst faglig nivå på egne eller leverandørers medarbeidere. F.eks. revisorer for ledelsesystemer. Mange større organisasjoner har innført krav til kompetansesertifikater for egne medarbeidere før de kan benyttes i eksterne systemrevisjoner.

Viktige forhold:

Et sertifikat:

  • Som visuelt bevis på en sertifisering benyttes et dokument – ofte kalt et sertifikat. Her beskrives hva sertifiseringen gjelder, utsteder, gyldighet på tid, betingelser og praktiske begrensninger.

Et krav for sertifiseringen:

  • En sertifisering er alltid mot et krav som f.eks. en standard. For system, – og kompetansesertifisering, kjenner vi at ISO 9001 veldig ofte er involvert i mange sertifiseringer

Et rammeverk for sertifiseringen:

  • Kompetansesertifisering gjennomføres iht betingelser, krav og prosesser for å sikre at verdien av sertifiseringen oppnås. Bruk av ulike typer eksamener er en del av dette.

Kandidatens bakgrunn:

  • EOQ kompetansesertifikater setter krav til erfaringsnivå og opplæring hos kandidatene før det gis adgang til sertifisering.

Hvem som helst kan starte sin egen sertifiseringsvirksomhet. Det gjelder bare å finne kunder som er villig til å betale. I realiteten er det de store internasjonale sertifiseringsregimene med stor utbredelse som er interessante å benytte. En del av verdien av sertifikatene er at de blir gjenkjent både nasjonalt og helst globalt. EOQ kompetansesertifikatene er blandt de mest utbredte og aksepterte. Kunder setter gjerne egne krav til hvilke kompetansesertifikater de ønsker fra leveransdørene.

Sertifisering er en global industri av enormt og variert omfang. Det er myriader av ulike sertifiseringsprodukter innen hver av disse tre sertifiseringstypene. Velkjente DNV GL (Det norske Veritas), Lloyds Register, ABS (American Bureau of Shipping), BV (Bureau Veritas) er deler av denne globale industrien.

Men det er også NFKR og 14 and søsterorganisasjoner i EOQ, og NFKR Academy tilbyr godkjente kurs som gir anledning til eksamener og sertifisering.

NFKR har kompetansesertifisering som del av sin grunnleggende ide og formål, at det er del av vår strategi.

 

NFKR, Kjørbokollen Sandvika 1. nov 2018

Torolf Paulshus, Daglig leder, tp@nfkr.no

 

 

NFKR har fagkompetansen

Kvalitet ISO 9001 | Revisjon ISO 19011 | Risk ISO 31000 |