Vinner av NFKR Kvalitetslederpris 2018

Årets Kvalitetsleder 2018 Svein Axel Johannessen sammen med administrasjonsleder Anne-Gunn F. Folkestad, Jæren Industripartner   foto: NFKR

Innledning

NFKR Kvalitetsleder pris tildeles hvert år på Verdens Kvalitetsdag av Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring. Prisen er ment å fremme gode resultater innen fagområdet kvalitet- og risikostyring/ledelse og dennes utbredelse. NFKR Kvalitetslederpris tildeles den beste søkeren i den årlige konkurransen, iht definerte kriterier.

Formål med Kvalitetslederprisen

Vinner av NFKR Kvalitetslederpris besluttes av foreningens jury for å synliggjøre og belønne innsats og resultater fra enkeltpersoner som jobber med kvalitet- og risikoledelse i sin videste forstand. Vinner av NFKR kvalitetsleder pris skal være en leder i en organisasjon som har lykkes i å bidra til suksess for de ulike interessentene gjennom dennes lederskap, og gjennom endrings- og kvalitetsforbedringsprosesser denne har iverksatt.

Svein Axel Johannessen, Jæren Industripartner AS

  • Årets kvalitetsleder tiltrådte som daglig leder i bedriften på nyåret 2016 etter 13 år i en organisasjon, som blant annet arbeidet for arbeidssøkere som ønsker innpass i ordinært arbeidsliv. Nåværende bedrift hadde da en bratt motbakke foran seg for å etablere en sunn økonomi med et bærekraftig resultat. Årsaken til situasjonen kunne forklares med nedgangen vi hadde særlig i Rogaland på denne tiden.
  • Sammen har de gjort en rekke endringer, inklusiv gjennomført sertifisering etter ISO 9001:2015 av to nye avdelinger og resertifisering av Jobbkompetanse-avdelingen og administrasjonen. De har et nært samarbeid med kundene sine, og flere har sett verdien av å bruke dem som leverandør.
  • Resultatet av alle disse endringene har gjort at bedriften i 2017 leverte regnskap som gikk i overskudd, og det ser lovende ut for 2018 resultatene også.

Da kandidaten startet i bedriften hadde kvalitet og Lean vært fokus i flere år, og dette arbeidet ble videreført. Her løfter han frem en av sine ansatte, Anne-Gunn Førde Folkestad, som har vært sentral i dette arbeidet, og sørget for kontinuitet og gjennomføring. Dette kjennetegner hans lederstil, da han er opptatt av at de som utfører oppgavene skal ha æren.

Styreleder og ordfører i kommunen uttaler

Prisvinner flankert av NFKR styre og administrasjon 

f.v. Torolf Paulshus, Ørjan Slotterøy, Ernst Ole Solem, Anne-Gunn F. Folkestad, Svein Axel Johannessen, Nina Læknes, Karsten Boe, Tone Margunn Bue og Annlaug Astad, foto; NFKR