, , ,

Veileder for Risikostyringsfunksjonen i 2018 utgave utgitt av IIA

Vår samarbeidsforening IIA har oppdatert veilederen for risikosstyring.  Vi har gleden av å få dele denne med våre medlemmer, og kan opplyse at vår  kursleder  i risikostyring Ayse Nordal NFKR Academy har vært aktiv deltaker i utarbeidelse av veilederen.

Vi viser til  Internrevisorforeningens artikkel og omtale;

“Veileder for Risikostyringsfunksjonen som ble utgitt i 2017 på norsk og siden oversatt til engelsk, er nå oppdatert. Det er i denne omgang ikke snakk om vesentlige endringer, men oppdatere veilederen med endringer som er gjort i rammeverk for COSO ERM og ISO 31000.

Veilederen beskriver risikostyringsfunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver, samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer. Prinsippene i veilederen kan også være nyttige for virksomheter som mangler en egen Risk Manager, men som ivaretar lignende arbeidsoppgaver under en annen stillingsbetegnelse.

Målgruppen for veilederen er virksomheter som enten ønsker å etablere en risikostyringsfunksjon eller å utvikle sin risikostyringsfunksjon videre.

   Veilederen kan du lese her; 2018-IIA-Veileder-for-Risikostyringsfunksjonen

FORORD til Veileder for Risikostyringsfunksjonen
Dokumentet “Veileder for Risikostyringsfunksjonen” er utarbeidet av en arbeidsgruppe som
jobber innen fagfeltet risikostyring i ulike bransjer. Arbeidsgruppen er en ad hoc komité i
Nettverk risikostyring i IIA Norge.
IIA Norge retter en stor takk til følgende personer for utarbeidelse av veileder og innarbeidelse
av høringssvar:
– Ayse B. Nordal, Undervisningsbygg Oslo KF
– Martin W. Stevens, Gjensidige
– Ole Martin Kjørstad, Norges Bank
– Petter Kapstad, Equinor

Arbeidsgruppen har hatt som mål å beskrive risikostyringsfunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver,
samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer. Prinsippene i veilederen kan
også være nyttige for virksomheter som mangler en egen Risk Manager, men som ivaretar
lignende arbeidsoppgaver under en annen stillingsbetegnelse.

Målgruppen for veilederen er virksomheter som enten ønsker å etablere en risikostyringsfunksjon
eller å utvikle sin risikostyringsfunksjon videre.

Fremdriften i utarbeidelse av denne veilederen har fått betydelig drahjelp fra strukturen og utforming
av “Veileder for Compliancefunksjonen” utgitt av Norges Interne Revisorers Forening
(NIRF) i 2015. Det rettes en stor takk til de som arbeidet frem den veilederen.
Veilederen ble først utgitt i 2017 på norsk og siden oversatt til engelsk.

Veilederen har nå blitt gjort tilgjengelig og distribuert både i Norge og gjennom IIA-foreninger i Europa. Det er ikke
fremkommet tilbakemeldinger som tilsier behov for vesentlige endringer, men det er i mellomtiden
utgitt nye rammeverk for COSO ERM og ISO 31000. Det er hovedsakelig på dette området
at oppdateringer er laget i denne 2018 versjonen av veilederen.