, ,

NFKR og nettverksbygging

NFKR samarbeider med en håndfull foreninger organisasjoner i Norge med formål og aktiviteter som støtter oppunder vår formålsparagraf. På denne måten får vi utvidet vårt tilbud til våre og deres medlemmer.

 

 Nettverk for helhetlig styring og kvalitet i  Kommunesektorens Organisasjon KS

I tillegg har vi startet med samtaler om felles oppgaver med representanter for nettverk for helhetlig styring og kvalitet i KS, i tillegg til deltok representant fra Rivisorforeningen i møtet.

Her bilde fra hyggelig og nyttig samarbeidsmøte med representanter for nettverket.  Stor enighet om at vi sammen rekker vi bredere og får større dekning for vårt interesseområde.

f.v.:  Jarl V. Erichsen (KS), Ernst Ole Solem (NFKR styreleder/Asker kommune), Annlaug Astad (NFKR),  Thomas B. Jahreie (KS arbeidsgruppe/Fredrikstad kommune) og Torolf Paulshus (NFKR dagl./EOQ president)

 

Oppdatert samarbeidsavtale IIA/NIRF

NFKR styre godkjente i styremøte 29. oktober en oppdatert samarbeidsavtale med IIA/NIRF.

 

Fra v.; NFKR administrasjon Torolf Paulshus, Annlaug Astad, samarbeidspartner Ayse Nordal (Undervisningsbygg Oslo kommune/kursleder NFKR Academy og IIA Risik-nettverk) og representanter fra IIA administrasjon Marti Trodal og Ellen Brataas.