Kjære NFKR medlem,

NFKR MEDLEMSUNDERSØKELSE 2018

Vi gjennomfører denne medlemsundersøkelsen for å forbedre oss. Vi setter pris på din tid med å besvare undersøkelsen.

Som takk for ditt bidrag vil være med i trekningen av gratis deltakelse på høstens konferanse på Bristol Hotel, Oslo den 8/11, eller deltakelse på en kursdag i NFKR Academy regi.

Følg linken for å gjennomføre medlemsundersøkelsen via Google skjema. Dersom du ikke får tilgang på denne, ber vi deg gi beskjed til oss på info@nfkr.no  slik at du kan få skjema oversendt som vedlegg til epost.

På forhånd takk for hjelpen!

Hvordan benyttes resultatene fra medlemsundersøkelsen? NFKR hovedstyre, Regionstyrer og administrasjon har utformet medlemsundersøkelsen. Det er behov for å innhente medlemmenes informasjon direkte om hvordan de opplever ulike sider av NFKR, aktiviteter og tilbud. Informasjonen benyttes til å bekrefte eller korrigere strategi og kvalitet på informasjon, tjenester og aktiviteter. Vi ønsker også å fange opp ønsker for nye aktiviteter og tilbud, slik at vi kan være mest mulig aktuelle for medlemmene.

NFKR Medlemsundersøkelse 2018     Fyll ut i Google Skjemaer