Hopp til verktøylinje

Oppsummering og foredrag fra fagsamling om operativ beredskap i regi av NFKR onsdag 26. september 2018 hos 110-Sentralen

NFKR region Trøndelag, Trondheim, takker 110-Sentralen for gjestfrihet og flott om visning, samt de tre som bidro med informative innlegg for vel anvendt ettermiddag. Det var et meget godt og informativt møte på Sluppen i Trondheim, hvor Knut Iver ledet oss flott gjennom dagen og vi ble ferdige innen tidsrammen.

Er din bedrift beredt hvis det smeller?

NFKR sine medlemmer med gjester fikk bli med inn og se hvordan 110-sentralen jobber. Samtidig fikk vi høre hvordan fylket jobber med beredskap og SINTEF Energi sine erfaringer fra øvelser. Her kunne man få gode innspill på metoder og verktøy for å håndtere kriser i sin bedrift.

Agenda:

  1. Regionsleder Sigrun Sørensen ønsket velkommen til NFKRs fagsamling, og deretter informerte Knut Iver Aastorp om dagens program. Det ble gjennomført en enkel presentasjonsrunde av samtlige tilstedeværende, som etter opptelling var 35 stykker.
  2. Hva skjer når alarmen går? Se hvordan beredskapsarbeidet organiseres på innsiden
    • Det første innlegget var ved Arvid Vollum – Daglig leder Midt-Norge 110-sentral IKS. Han informerte godt om daglig drift og eierstruktur ved sentralen, og videre om veien til sertifisering og videre utvikling. Etter innlegget fikk vi en god omvisning på sentralen.
  3. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Trøndelag
    • Etter pausen var det fylkesmann Dag Otto Skar som holdt innlegg om historie rundt sentralen, og om fylkesmannens oppgaver og rolle. Vi fikk høre om både den nylig gjennomførte ROS-analysen for fylket, samt Natoøvelsen Trident Juncture 2018.
  4. Fokus på operativt beredskapsarbeid
    • Siste innlegg var ved Grete Aastorp, fra Sintef Energi AS, som informerte om en beredskapsøvelse ved varmeteknisk laboratorium. Det var både en taktisk og en strategisk øvelse, som simulerte en ammoniakk-lekkasje. Det var et meget interessant innlegg, hvor Grete informerte oss om feil og mangler som ble avdekket under øvelsen.

Det ble anledning til spørsmål og diskusjoner etter hvert foredrag, og midt i møtet var det pause med kaffe og litt å bite i, som la til rette for mingling og muligheter for å etablere nye kontakter.

NFKR Region Trøndelag ønsker å takke for en spennende fagsamling med godt oppmøte!

NFKR region Trøndelag v/ Regionstyret; leder Sigrun Lande Sørensen, Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom Berland, Ingunn Dåvøy og Knut Iver Aastorp


Til informasjon:

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem».

Kvalitet og Risiko Norge