Hopp til verktøylinje

Fagsamling om operativ beredskap i regi av NFKR onsdag 26. september kl 13 hos 110-sentralen

 NFKR Region Trøndelag ønsker velkommen til fagsamling onsdag 26. sept 2018 kl. 13:00 med tema operativ beredskap hos 110-sentralen på Sluppen.

Er din bedrift beredt hvis det smeller?

Bli med inn og se hvordan 110-sentralen jobber. Hør hvordan fylket  jobber med beredskap og del SINTEF Energi sine erfaringer og få gode innspill på metoder og verktøy for å håndtere kriser i din bedrift. Velkommen til en spennende fagsamling!

Agenda:

 • Hva skjer når alarmen går? Se hvordan beredskapsarbeidet organiseres på innsiden
  • Innlegg og omvisning fra 110-sentralen ved Arvid Vollum – Daglig leder Midt-Norge 110-sentral IKS.
 • Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Trøndelag
  • Innlegg fra Dag Otto Skar, Fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen: Et spennende tema rundt beredskap, der vi får høre om både den nylig gjennomført ROS-analyse for fylket samt Natoøvelsen Trident Juncture 2018
 • Fokus på operativt beredskapsarbeid
  • “Erfaringer fra taktisk beredskapsøvelse” – Innlegg fra Grete Aastorp, Kvalitets- og sikkerhetssjef for SINTEF Energi AS

Det er anledning til spørsmål og diskusjoner etter hvert foredrag og underveis i møtet legger vi til rette for mingling og muligheter for å etablere nye kontakter.

Vi avslutter ca. kl 16.

Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

Enkel servering og ingen deltakeravgift.

Påmelding web eller send en epost til  info@nfkr.no

Vel møtt!

NFKR region Trøndelag v/ Regionstyret; leder Sigrun Lande Sørensen, Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom Berland, Ingunn Dåvøy og Knut Iver Aastorp


Til informasjon:

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem».

 • Tidspunkt

  Onsdag 26. september 2018 kl. 13 – 16

 • Sted

  110 Sentralen, Sluppenvegen 20, 7037 Trondheim

  Gode kollektivforbindelser (holdeplass Kroppanbrua) og mulighet for parkering ved 110-sentralen

 • Pris

  Ingen deltageravgift for medlemmer med gjester.

Annen informasjon: 

 • Møtet varer til ca kl 16:00 –
 • Adresse: Sluppenvegen 20, 7037 Trondheim
 • Gode kollektivforbindelser (holdeplass Kroppanbrua)
 • Mulighet for parkering ved 110-sentralen
Kvalitet og Risiko Norge