NFKR Generalforsamling 13. juni 2018

Sandvika 29. mai 2018

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2018

NFKR avholder Generalforsamling onsdag den 13. juni på Scandic Holmenkollen Park Hotel kl 17:00-18:00, kvelden før Kvalitet- og Risikodagene 2018.

Program

 1. Åpning
 2. Deltagere – representanter – stemmeberettigede
 1. Godkjenne saksliste og forretningsorden
 1. Velge møteledelse som består av møtedirigent og møtereferent
 2. Behandle årsberetning
 3. Behandle årsregnskap
 4. Behandle strategi
 5. Behandle innkomne saker
 6. Velge:
  1. Nye medllemmer til Hovedstyre
  2. Nytt medlemm til Valgkomiteen

Dokumentene til Generalforsamlingen ligger på www.nfkr.no /medlemsidene:

 1. Denne innkallingen
 2. Vedtekter oppdatert 20. april 2018
 3. NFKR Årsberetning 2017
 4. NFKR Årsregnskap 2017 med balanse og revisors beretning
 5. Strategi 2018-2021
 6. Forslag til nye styrmedlemmer legges ut 1 uke før Generalforsamling

NB: SKRIV UT OG TA MED SELV DE DOKUMENTER DU ØNSKER Å HA PÅ GENERALFORSAMLINGEN

VI HAR IKKE MED EKSTRA PAPIR KOPIER PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Alle NFKR sine medlemmer er velkomne.

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Kvalitet- og Risikostyring

Ernst Ole Solem (sign)

NFKR Styreleder

Bli medlem i dag og få:

 • Adgang til Norges sørste fagnettverk for ledere innen kvalitet og risikoleselse
 • Få tilgang til landets fremste spesialister gjennom vårt kompetansesenter
 • Delta på medlemsmøter og konferanser
 • nser Tilgang til aktuelle jobbannonser
 • Rabatter på kurs og konferanser

LES MER OM VÅRE MEDLEMSFORDELER HER

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER