Beerenbergs forbedringsreise / lærende organisasjon

NFKR Region Hordaland – Bergen har gleden av å invitere til medlemsmøte og bedriftsbesøk hos Beerenberg, Kokstad,  onsdag 30 mai kl. 15:30

På medlemsmøtet får du høre om Beerenbergs systematiske forbedringsarbeid for å bli en lærende organisasjon. Hvordan holde trykket opp og holde fast på en forbedringskultur i en digital hverdag.

Agendaen er som følger:

 • 15:30     Åpning
 • 15:45     Presentasjon av Beerenbergs forbedringsreise ved Toni Suomäki, VP Offshore Maintenance, Modifications & Operations
 • 16:30     Enkel bevertning
 • 17.00     Omvisning
 • 17.30     Diskusjon og spørsmålsrunde
 • 18:00    Avslutning

Spørsmål og diskusjoner etter hvert foredrag, og underveis i møtet kaffepauser og mulighet for mingling.

Toni Suomäki, Vice President Offshore Maintenance, Modifications & Operations

Toni begynte i Beerenberg i 2007 og har siden det hatt en rekke ulike nøkkelroller i selskapet, i all hovedsak knyttet til drift- og prosjektgjennomføring. I dag er Toni leder for Samhandlingssenteret i Beerenberg, som drifter en portefølje med 11 offshore installasjoner og et landanlegg. Toni har siden 2015 hatt en ledende rolle i Beerenbergs arbeid med kontinuerlig forbedring og forbedringsledelse.


Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kollegaer eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

Web påmelding www.nfkr.no ‘Hva skjer?’ – eller direkte web påmelding her

Du kan også sende en epost til aa@nfkr.no

Vel møtt!

NFKR region Hordaland   v/ leder Trond Wincentsen
Kai Bracker, Dag Håkon Myrdal, Clive Robinson og Øyvind Valde


Til informasjon:

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem».

Sted:  Beerenberg, Kokstaddalen 33, 5257 Kokstad.

Tid: Onsdag 30 mai kl. 15:30

 • Tidspunkt

   Onsdag 30 mai kl. 15:30

 • Sted

  Beerenberg, Kokstaddalen 33, 5257 Kokstad

 • Pris

  Fri deltakelse for medlemmer og gjester.

  Ta kontakt med aa@nfkr.no dersom du ønsker spesifikk invitasjon for videresendelse