NFKR Generalforsamling 13. juni 2018

BEKJENTGJØRING OM GENERALFORSAMLING 2018

 NFKR avholder Generalforsamling onsdag den 13. juni på Scandic Holmenkolen Park Hotel kl. 18:00-19:00, kvelden før K&R-dagene 2018.

Program

  1. Åpning
  2. Deltagere – representanter – stemmeberettigede
  3. Godkjenne saksliste og forretningsorden
  4. Velge møteledelse som består av møtedirigent og møtereferent
  5. Behandle årsberetning og årsregnskap
  6. Behandle strategi
  7. Behandle innkomne saker
  8. Velge foreningens hovedstyre, deriblant styreleder.
  9. Velge medlemmer til valgkomitéen

Alle dokumenter vil bli lagt ut på www.nfkr.no /medlemsidene senest 2 uker før

Generalforsamlingen:

 1. Innkallingen
 2. Vedtekter med forretningsorden (se https://www.nfkr.no )
 3. Årsberetning
 4. Årsregnskap
 5. Strategi
 6. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være styret i hende senest 3 uker før Generalforsamlingen, dvs. før utløpet av 23. mai.

Alle NFKR sine medlemmer er velkomne.

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Kvalitet- og Risikostyring

Ernst Ole Solem (sign)

Styreleder

Påmelding epost til:  info@nfkr.no

Bli medlem i dag og få:

 • Adgang til Norges sørste fagnettverk for ledere innen kvalitet og risikoleselse
 • Få tilgang til landets fremste spesialister gjennom vårt kompetansesenter
 • Delta på medlemsmøter og konferanser
 • nser Tilgang til aktuelle jobbannonser
 • Rabatter på kurs og konferanser

LES MER OM VÅRE MEDLEMSFORDELER HER

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER