Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling 20.april 2018

INNKALLING TIL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 20 APRIL 2018

 NFKR innkaller til Ekstraordinær Generalforsamling fredag den 20. april i NFKR sine lokaler i Kjørbokollen 30 i Sandvika kl 15:00 for å oppdatere foreningens vedtekter vedr. valgbarhet til hovedstyret.

Program

  1. Åpning
  2. Deltagere – representanter – stemmeberettigede
  3. Godkjenne saksliste og forretningsorden
  4. Velge møteledelse som består av møtedirigent og møtereferent
  5. Behandle innkomne saker

Alle dokumenter til den ekstraordinære Generalforsamlingen er lagt ut på www.nfkr.no /medlemsidene 10. april:

 1. Innkallingen
 2. Vedtekter
 3. Innkommen sak fra Hovedstyret for oppdatering av NFKR Vedtekter

Alle NFKR medlemmer er velkomne.

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Kvalitet- og Risikostyring

Ernst Ole Solem (sign)

Styreleder

—————– 

Påmelding :   info@nfkr.no

Påmelding epost til:  info@nfkr.no

Kvalitet og Risiko Norge