Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

EOQ styremøte i Madrid 22.-23. februar 2018

NFKR er norsk representant i den europeiske kvalitetsorganisasjonen EOQ. Dette for å være tilknyttet et internasjonalt informasjonsnettverk og ha tilgang til EOQ felles europeiske produkter og tjenester. NFKR sitter i EOQ styret og er for tiden styreleder. En omfattende agenda forelå for siste ukes styremøte i Madrid som gikk over 2 dager. Det inkluderte innføring av risikostyring i styrearbeidet og strategi for retning, produkter og tjenester. Vi ser frem til det videre arbeidet i EOQ med tilrettelegging av produkter og tjenester for sine medlemmer.

Som NFKR representant var det spesielt interessant å lære om vår spanske søsterorganisasjon sine tiltak for å tilpasse seg en stadig endret verdenssituasjon og de utfordringene våre organisasjon stilles overfor.

En strategisk avgjørelse var å beholde Quality fremfor Competitiveness i AEC. Etter en grundig prosess kom de frem til ‘Q-in’ produktet, der begrepet kvalitet nå er langt mer omfattende enn da organisasjonen hadde sin oppstart.

Q-in‘ produktet ble presenter av vertskapet ved CEO Marta Villanueva.

Kvalitet og Risiko Norge