, ,

Risk Management – risikostyring #2

Kjemper faller – i mangel av risikostyring …. ?

 

ISO 31000:2018   Ny revidert standard for styring av risiko ISO 31000:2018 er lansert

En global finanskrise kom i 2008 ut av ”ingenting”. Nyhetsbildet beskrev nasjonaløkonomiske fenomener og konsekvenser ingen hadde klart å identifisere. Usikkerheten ble nesten total. Etterpåklokskapens klare lys ble tent, og statsledere forsikret at dette skulle få konsekvenser. Vi forventet at dette betydde krav til metoder og verktøy for bedre styring av usikkerhet. Vi snakker selvfølgelig om risikostyring – helst som del av overordnet helhetlig styring, eller Corporate Governance, på internasjonalt nivå.

Uten at vi behersker internasjonal økonomi som fag, observerer vi slående likhetstrekk med de mekanismer som inngår i den styringen vi utøver i næringslivet til daglig. Og det er sjelden vi får servert mangel på risikostyring i det omfang og på det nivå vi får innblikk i disse dager.

Risikostyring inkluderer å sikre gevinster. Dette innebærer at vi forholder oss til risiko. All utvikling og alle endringer innebærer risiko. Mange bransjer har lang tradisjon for å styre risiko. Det er  snart 50 år siden mennesker vandret på månen. Og norsk næringsliv er pionerer på avanserte og kompliserte undervannsinstallasjoner for oljeutvinning på store havdyp, som Ormen Lange. Dette er ikke mulig uten helhetlig styring og omfattende bruk av risikostyring i alle ledd av utvikling og gjennomføring.

På samme måte som at vi unngår vanskeligheter og sikrer oss som best vi kan mot negative overraskelser som best vi kan. Vi har benytter dette med den største selvfølgelighet i hverdagen. Og mange bransjer har en lang historie for anvendelse av risikostyring slik som i forsikring, finans, industri og offshore, og ikke minst flyging og romfart. Teknisk risikostyring med matematikk og statistikk har vært populære støtteverktøy for beslutningstagere lenge.

 

Tar mange risiko uten å forsøke å styre denne?

Risikostyring er sentralt i utøvelse av Corporate Governance. Bruk av risikostyring som arbeidsmetode gir handlingsrom, konkurransedyktighet og langsiktig lønnsomhet.

Torolf Paulshus, Daglig leder NFKR