«Hvordan kan vi bruke data og informasjon til å ta bedre beslutninger?»

Den 18. januar 2018 inviterte vi til fagsamling med fokus på EU direktivet som settes i kraft fra mai-18. Fra møtet kan du som medlem kan du få tilgang på innleggene fra  bl.a. Hallstein Husand, Datatilsynet, Pia V. Jøsendal, DIFI og Per Myrseth, DNV GL

Tema for møtet; hvordan informasjon behandles og hvordan den påvirker våre virksomhetsprosesser.

 «Big data eller informasjon – Personvern og GDPR»

Datatilsynet – GDPR regelverk

se GDPR (link bilde)

«Hva må til for at virksomheter evner å utnytte data som driver for å skape kvalitets og konkurransemessige fortrinn samt å ta bedre beslutninger?»

• Informasjon som produksjonsmiddel
• Big data
• GDPR
• Risikostyring
• Datakvalitet og prosesstyring

På NFKR web-sider kan du lese mer om tema, foredragene og foredragsholderne- se program/omtale her ..