Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

Fagsamling Trøndelag m/ tema Systematisk forbedringsarbeid, 01. feb 2018

Det ble avholdt fagnettverkssamling i Trondheim den 1. februar med tema «Systematisk forbedring». Vertskap for fagsamling denne dagen var Sandvik-Teeness på Ranheim i Trondheim, produsent av verktøyholdere for verktøy i bruk av industri verden over.

Håvard Buhaug, Production Manager Sandvik – Teeness AS og Knut Iver Aastorp NFKR Trøndelag.

Etter en kort bedriftspresentasjon av Sandvik-Teeness holdt Håvard Buhaug et spennende faglig foredrag om hvordan bedriften arbeider systematisk med forbedringer hos dem.  Tema for innlegget var «OSB – One Step Better». Bedriften benytter seg av ulike verktøy for forbedring som er forankret i de strategier som bedriften har fastsatt. Forbedringer følger det bedriften kaller for «ett steg bedre». Man ønsker å ha fokus på forbedringsaktiviteter som kommer først, at veien mot forbedring er like viktig som en stor endring. Dersom man tar for lange steg, kan man miste viktig informasjon på veien, sier Buhaug.  Gevinsten kan være større ved mange små forbedringer enn ved få store (mindre investeringer, lavere risiko, økt sikkerhet). Til slutt viste Buhaug noen konkrete verktøy som bedriften benytter jevnlig i sitt systematiske forbedringsarbeid. Her inngikk blant annet beskrivelse av deres daglige tavlemøter/pulsmøter, arbeid med gruppekontakter, HMS-forum, kvalitetsforum og risikoforum. Gjennom konkrete eksempler viste Sandvik-Teeness hvordan de i praksis tar robuste små steg i sitt forbedringsarbeid.

Kjetil Gjøen NFKR Trøndelag

NFKR Trøndelag la videre fram sitt arbeid for 2017, og viste planer for medlemsmøter i 2018.Det kom innspill fra salen om både tema og struktur for kommende medlemsmøter, som NFKR tar med seg inn i planlegging av kommende medlemsmøter.

Siste foredragsholder var Frank Robert Walstad, Director of Quality Assurance fra Autronica Fire and Security. Han fortalte litt om hvordan forbedringsarbeidet er implementer i Autronica.

Frank Robert Walstad, Director of Quality Assurance fra Autronica

Verktøy for forbedringsarbeid samt ressurser og kompetanse kan man relativt enkelt få tak i, men en forbedringskultur må skapes, sier Frank Robert Walstad. Autronica er bevisste på at det som måles, det vil også kunne forbedres. Sentralt i Autronica sitt forbedringsarbeid står strategien «ACE» (acheve, competetive, excellence). Man benytter ulike verktøy på ulike nivåer i organisasjonen, for å kontinuerlig forbedre sitt arbeid innenfor ACE-strategien. Walstad henviste til ulike konkrete aktiviteter som bedriften har satt i verk for systematisk forbedring. De har blant annet trent opp alle sine ansatte i en grunnforståelse forbedringsarbeid og verktøy, de har jobbet med eierskap til egne prosesser og de har arbeidet med hvordan hendelser skal dokumenteres og synliggjøres i organisasjonen. Avslutningsvis viste Walstad et eksempel på en RCA-analyse som bedriften hadde utført, for å gi et praktisk eksempel på systematisk forbedringsarbeid. Grundig og dokumentert forbedringsarbeid kan noen ganger være tidkrevende, men det vil gi positiv gevinst for bedriften på lang sikt.

Mellom foredragene ble det lagt opp til kaffepauser hvor det var mulighet til å mingle og utvide sitt nettverk. Fagmøtet ble avsluttet av med en omvisning hos Sandvik-Teeness AS.

Takk for oppmøtet!

NFKR region Trøndelag v/ Regionstyret; leder Sigrun Lande Sørensen, Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom Berland, Ingunn Dåvøy og Knut Iver Aastorp


Til informasjon:

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem» på www.nfkr.no

Bilde av deler av NFKR Trøndelag styre. Foto: NFKR

Agendaen var som følger:

 • Åpning ved NFKR region Trøndelag
 • Kort bedriftspresentasjon: Sandvik-Teeness AS
 • “OSB-One Step Better”
  Innlegg fra Sandvik-Teeness AS ved Håvard Buhaug, Production Manager
 • «NFKR Trøndelag i utvikling!»
  Kort årsmøte for NFKR Trøndelag med oppsummering av 2017.
  Deretter åpnes det opp for innspill til planer og aktiviteter i tiden fremover.
 • «Hvordan forbedringsarbeidet er implementert i Autronica»
  Innlegg fra Autronica Fire & Security AS ved Frank Robert Walstad, Director of Quality Assurance
 • Avslutning ved NFKR
 • Tidspunkt

  01. februar klokken 13:00-15:30

 • Sted

  Sandvik-Teeness AS, Ranheimsvegen 127, 7053 Ranheim

 • Pris

  Ingen deltageravgift for medlemmer og gjester

Kvalitet og Risiko Norge